Viveiros de empresas

Actividades

HABILIDADES DIRECTIVAS: LIDERADO E FOMENTO DA PARTICIPACIÓN

Estratexias para fomentar a participación de persoas socias en asociacións empresariais

Neste obradoiro traballarase con Lego Serious Play, unha metodoloxía deseñada para desenvolver competencias que potencia a reflexión, a comunicación ou a resolución de retos e baseada na participación activa de todas as persoas asistentes.

 • Obxectivos:
  • Coñecer e expoñer a realidade da participación no sector empresarial da comarca
  • Xerar e consensuar propostas para fomentar a participación das persoas asociadas
  • Fomentar a imaxinación e a creatividade
  • Fomentar o traballo en equipo
  • Adestrar as habilidades comunicativas
 • Dirixido a: directivas e directivos e persoal técnico e de xerencia de asociacións empresariais, cooperativas…
 • Lugar: viveiro de Lalín
 • Duración: 5 h
 • Data e horario: 16 de maio de 2019, de 9 a 14 h
 • Número de prazas: 12
 • A reserva farase por orde de inscrición favorecendo a participación do maior número posible de asociacións interesadas
 • Impartido por: Wayna Consultora (Certified Facilitator na metodoloxía Lego Serious Play pola Association of Master Trainers)