Viveiros de empresas

Espazos

  • 3 naves industriais cunha superficie variable de entre 131,20 e 142,70 m2
  • 5 oficinas (4 de 16,10 m2 e 1 de 18,10 m2)
  • 1 espazo polivalente (sala de xuntanzas)
  • Espazo de coworking  (16 postos)

Planos

Prezos (sen IVE)

Primeiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 131,20 m² e 142,70 m²) 1,62 €
Oficinas (entre 16,10 m² e 18,10 m²) 1,75 €
Posto espazo coworking 1,75 €

Segundo ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 131,20 m² e 142,70 m²) 2,44 €
Oficinas (entre 16,10 m² e 18,10 m²) 2,62 €
Posto espazo coworking 2,62 €

Terceiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 131,20 m² e 142,70 m²) 3,25 €
Oficinas (entre 16,10 m² e 18,10 m²) 3,50 €
Posto espazo coworking 3,50 €
EMPRESA NOME CONTACTO ACTIVIDADE
SMARTPEME FÁTIMA FAILDE
Asesora TIC
886 202 020
lalin.smartpeme@depo.es
https://smartpeme.depo.gal
Proxecto de Deputación dirixido a achegar as TIC á pequena empresa
SOLKAJIER TECHNIC, S.L. BERNARDINO J. SANTOS DÍAZ   Xestión e comercialización de
proxectos de maquinaria industrial
NOUSEDUKA Leticia del Valle Ortín 

608 88 29 08
info@nouseduka.com
 www.nouseduka.com
https://www.facebook.com/nouseduka/

Formación, coaching individual e familiar e asesoramento educativo a familias
PROFESIONAL AUTÓNOMO     Asesoramento veterinario a explotacións gandeiras
ARZEOS AIRCRAFT S.L.     Fabricación de aeronaves ultralixeiras
BEZOS & JOBS SUPPLIES S.L.     Servizos de importación para terceiros

 

 

 

Contacto

Logos Fondo Social EuropeoLogo Fundación Incyde

Viveiro de Lalín