Viveiros de empresas

Servizos

 
  • Locais privados equipados con mobiliario e dotados de infraestruturas de electricidade, climatización, comunicación e auga (pagamento segundo consumo)
  • Recepción e control de accesos de 8 a 22 horas, administración, limpeza e mantemento de zonas comúns, aparcadoiro, seguridade e impresora/fotocopiadora
  • Chave de acceso
  •  Uso de balde da sala de xuntanzas (previa solicitude)
  • Asesoramento e formación: creación e xestión de empresas; internacionalización; xestión da calidade; medio ambiente e prevención de riscos laborais; proxectos e subvencións relacionados coa Unión Europea; e asesoría xurídica, fiscal e laboral
  • Asesoramento sobre TIC e mellora da competitividade empresarial a través da Rede SmartPeme
  • Programa de actividades: dinamización empresarial e fomento da cultura emprendedora
  • Cesión de espazos a asociacións empresariais e empresas externas para actividades propias de carácter puntual

 

Última modificación: mércores, 20 febreiro 2019