Viveiros de empresas

Viveiro de Barro

Espazos

  • 16 naves industriais cunha superficie variable de entre 54, 75 m2 e 111, 10 m2
  • 24 oficinas (16 de 18 m2 e 8 de 25 m2)
  • Sala de espera
  • 3 espazos polivalentes para xuntanzas (de 37 m2 cada un)
  • Espazos de coworking
  • Fab Lab
  • Centro de servizos e apoio empresarial

Planos

Prezos (sen IVE)

Primeiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 54,75 m² e 110,10 m²) 1,62 €
Oficinas (tipo 1) (18 m²) 1,75 €
Oficinas (tipo 2) (25 m²) 1,75 €
Posto espazo coworking 1,75 €

Segundo ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 54,75 m² e 110,10 m²) 2,44 €
Oficinas (tipo 1) (18 m²) 2,62 €
Oficinas (tipo 2) (25 m²) 2,62 €
Posto espazo coworking 2,62 €

Terceiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 54,75 m² e 110,10 m²) 3,25 €
Oficinas (tipo 1) (18 m²) 3,50 €
Oficinas (tipo 2) (25 m²) 3,50 €
Posto espazo coworking 3,50 €

 

Localización  

Polígono industrial de Barro-Meis, parcelas A4.5, lugar de Outeda-Curro, 36692 Barro, Pontevedra

 

Contacto

Última modificación: xoves, 14 marzo 2019

Viveiro de Barro