ORAL-Xestión tributaria

Calendario fiscal do ORAL para o exercicio 2020


14 xaneiro 2020

PRORROGADO

Medidas extraordinarias no ámbito de aplicación dos tributos delegados polos concellos e outras entidades delegantes na Deputación para minimizar o impacto fiscal derivado do estado de alarma decretado no entorno da crise COVID19 (BOPPO 24/03/2020)

Hoxe publicase no BOPPO a aprobación do Calendario Fiscal do ORAL correspondente ao exercicio 2020.

PRORROGADO

Impostos Data de inicio Data de remate Data de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM 8 de abril 8 de xuño 8 de maio ---
IBI 28 de xullo 5 de novembro 2 de outubro 1er plazo 2º plazo
14 de agosto 2 de outubro
IAE 4 de setembro 4 de novembro 4 de novembro ---
 
Taxas e prezos Data de inicio Data de remate Data de cargo en conta (1)
1er trimestre 6 de febreiro 6 de abril 6 de marzo
2º trimestre 6 de maio 6 de xullo 5 de xuño
3º trimestre 6 de agosto 6 de outubro 7 de setembro
4º trimestre 30 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria polo importe total do recibo
(2) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria en dous prazos, cada un deles polo 50 % do importe do recibo

 

Para a súa comodidade, pode domiciliar os seus tributos ou adherirse ao noso Plan Personalizado de Pagos  a través de nosa Oficina Virtual Tributaria (www.ovt.depo.gal) ou en calquera das nosas oficinas.

Oficina Virtual Tributaria