#COHESIÓNSOCIAL

Cursos gratuítos de Español para Persoas Inmigrantes

Para a Preparación do DELE A2

Estes cursos serven para preparar de maneira práctica as probas do exame para obter a certificación do nivel A2 de español do Instituto Cervantes (DELE A2). Lévanse a cabo mediante prácticas e simulacros de exame e o desenvolvemento de destrezas e estratexias para rendibilizar os coñecementos e o tempo durante a proba.


As persoas destinatarias son inmigrantes en situación administrativa regular, maiores de 16 anos, que necesiten preparar o exame do DELE A2 para obter a nacionalidade española.

Daráselles prioridade ás persoas que se atopen preparando as probas do exame de certificación de nivel A2 a través dunha entidade de iniciativa social rexistrada como entidade prestadora de servizos sociais no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia (Decreto 254/11, de 23 de decembro, publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 20 de xaneiro de 2012).

Noticias relacionadas

 
		Arrancan en Pontevedra e Vigo os dous cursos de español para persoas inmigrantes que pechan a sexta edición do programa provincial

Arrancan en Pontevedra e Vigo os dous cursos de español para persoas inmigrantes que pechan a sexta edición do programa provincial

As accións formativas, nas que participan unha trintena de alumnas e alumnos, están dirixidas a persoas non hispanofalantes para poidan obter o diploma DELE A2 e facilitar a súa integración na provincia

 
		Arrancan en Vigo os cursos de español para persoas inmigrantes que promove a Deputación

Arrancan en Vigo os cursos de español para persoas inmigrantes que promove a Deputación

Vinte persoas, a maioría de Brasil e Marrocos, participan na primeira das tres accións formativas deste ano para facilitar ao alumnado a obtención do diploma DELEA2