#COHESIÓNSOCIAL

Cursos gratuítos de Español para Persoas Inmigrantes

Para a Preparación do DELE A2

Estes cursos serven para preparar de maneira práctica as probas do exame para obter a certificación do nivel A2 de español do Instituto Cervantes (DELE A2). Lévanse a cabo mediante prácticas e simulacros de exame e o desenvolvemento de destrezas e estratexias para rendibilizar os coñecementos e o tempo durante a proba.


As persoas destinatarias son inmigrantes en situación administrativa regular, maiores de 16 anos, que necesiten preparar o exame do DELE A2 para obter a nacionalidade española.

Daráselles prioridade ás persoas que se atopen preparando as probas do exame de certificación de nivel A2 a través dunha entidade de iniciativa social rexistrada como entidade prestadora de servizos sociais no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia (Decreto 254/11, de 23 de decembro, publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 20 de xaneiro de 2012).

— 3 Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 3 de 6 resultados.

ODS NOS QUE TEN IMPACTO