MOAÑA

MODALIDADE LUGAR HORARIO
BALONMÁN Pavillón Estrada de Verdeal Xoves, de 16:30 a 17:30 h (CEIP Domaio)
BALONMÁN Pavillón do CEIP de Abelendo Mércores, de 16:00 a 17:00 h (CEIP de Abelendo)
BALONMÁN Pavillón do CEIP de Seara Mércores, de 16:00 a 17:00 h (CEIP de Seara)
BALONMÁN Pavillón do CEIP de Quintela Xoves, de 16:00 a 17:00 h (CEIP de Quintela)
BALONMÁN Pavillón multiusos da Xunqueira Mércores, de 16:00 a 17:15 h (CEIP de Reibón)