Órganos de Goberno

María de los Remedios Ortega Iñarrea

Deputada do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, Patrimonio Material e Memoria Histórica, Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos