Órganos de Goberno

Santos Héctor Rodríguez Díaz

Deputado de Cooperación cós Concellos e Asistencia Intermunicipal (SAIM)

Biografía

Naceu en 1955

É empregado de grandes almacéns en excedencia.

Foi secretario xeral da Unión Comarcal de UXT-Vigo.

Forma parte do Consello Social da Universidade de Vigo e é experto sociolaboral do programa UNED.

Actualmente é concelleiro de Promoción Económica e Emprego en Vigo desde 2007.