Plans e proxectos

Proxectos de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono (FEDER-POPE 2014-2020)

A Deputación de Pontevedra, en colaboración cos concellos e co cofinanciamento do Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), impulsa unha estratexia conxunta que lles permite o paso a unha economía baixa en carbono ás entidades locais de toda a provincia.

Neste marco de colaboración, ao amparo da convocatoria do IDAE regulada polo Real decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020; modificado polo Real decreto 316/2019, de 26 de abril, na actualidade están en marcha os seguintes proxectos: 

Proxectos de renovación das instalacións de iluminación e sinalización exterior (medida 6):

ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE I (FEDER_EELL_2019-000512)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios de: Barro, Caldas de Reis, Cambados, A Guarda, Meis, Nigrán, Portas, Rodeiro, Salvaterra de Miño e Tui.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE Achega da Deputación e dos concellos
687.922,29 € 550.337,83 € 137.584,46 €

En total, instalaranse 2.234 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 433,38 kW a 129,42 kW e un aforro enerxético de ao redor do 70 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía
Barro 197 45,89075 14,23 69 %
Caldas de Reis 117 32,2 9,725 70 %
Cambados 309 55,373 14,47 74 %
Guarda, A 250 38,2835 15,65 59 %
Meis 282 38,813 16,31 58 %
Nigrán 169 40,6525 11,01 73 %
Portas 228 46,94875 15,49 67 %
Rodeiro 281 39,767 11,105 72 %
Salvaterra de Miño 220 47,84 16,045 66 %
Tui> 181 47,61 5,395 89 %

ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE II (FEDER_EELL_2019-000499)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios de: Arbo, Covelo, Crecente, Meaño, As Neves, Oia, Poio, Pontecesures, O Porriño, Silleda, Tomiño e Vilanova de Arousa.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE Achega da Deputación e dos concellos
758.111,04 € 606.488,83 € 151.622,21 €

En total, instalaranse 2.367 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 387,71 kW a 137,73 kW e un aforro enerxético ao redor do 64 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía
Arbo 186 24,84 12,05 51 %
Covelo 156 26,841 8,02 70 %
Crecente 169 22,64 7,22 68 %
Meaño 314 35,282 18,53 47 %
Neves, As 196 25,18 8,78 65 %
Oia 151 27,06 11,92 56 %
Poio 263 42,12 9,53 77 %
Pontecesures 127 21,43 5,04 76 %
Porriño, O 216 45,42 14,36 68 %
Silleda 203 46,57 16,51 65 %
Tomiño 217 37,3405 16,9 55 %
Vilanova de Arousa 169 32,99 8,89 73 %

ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE III (FEDER_EELL_2019-000498)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios de Baiona, Cuntis, Fornelos de Montes, O Grove, A Illa de Arousa, Moaña, Mondariz, Moraña, Mos, Pazos de Borbén, O Rosal e Soutomaior.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE Achega da Deputación e dos concellos
556.593,95  € 445.275,16 € 111.318,79 €

En total, instalaranse 1.411 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 188,67 kW a 67 kW e un aforro enerxético ao redor do 64 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía
Baiona 76 9,89 4,56 54 %
Cuntis 70 17,02 2,67 84 %
Fornelos de Montes 102 17,6 4,81 73 %
Grove, O 305 30,94 12,45 60 %
Illa de Arousa , A 134 10,79 2,68 75 %
Moaña 35 9,17 2,18 76 %
Mondariz 134 9,91 5,56 44 %
Moraña 190 16,4 7,6 54 %
Mos 101 11,86 6,51 45 %
Pazos de Borbén 155 30,9 8,71 72 %
Rosal, O 46 7,94 4,57 42 %
Soutomaior 63 16,25 4,45 52 %

ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IV (FEDER_EELL_2019-000695)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Dozón, Gondomar, A Lama, Mondariz-Balneario, Salceda de Caselas e Valga.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE Achega da Deputación e dos concellos
543.882,90 € 435.106,32 € 108.776,58 €

En total, instalaranse 1.376 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 192,06kW a 64,58 kW e un aforro enerxético ao redor do 66 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía
Bueu 214 25,07 10,01 60 %
Campo Lameiro 272 22,379 10,815 52 %
Cerdedo-Cotobade 38 3,059 1,52 50 %
Dozón 111 6,3825 3,32 48 %
Gondomar 188 34,4425 11,09 68 %
Lama, A 101 14,605 6,06 59 %
Mondariz- Balneario 38 6,555 1,55 76 %
Salceda de Caselas 211 29,003 8,44 71 %
Valga 203 50,5655 11,77 77 %

ILUMINACIÓN SOSTIBLE EN BENS DE INTERESE CULTURAL (FEDER_EELL_2019-000521)

O proxecto contempla a actuación nos BIC dos municipios de Baiona, Caldas de Reis, A Guarda, Meis, Poio, Salvaterra de Miño e Vilanova de Arousa.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE Achega da Deputación e dos concellos
112.111,92 € 89.689,54 22.422,38 €

En total, instalaranse 371 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 62,03 kW a 16,46 kW e un aforro enerxético ao redor do 73 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro enerxético
Baiona 106 14,49 1,72 88 %
Caldas de Reis 54 10,24 1,91 81 %
Garda, A 38 3,54 0,78 78 %
Meis 3 1,21 0,55 54 %
Poio 105 15,54 5,83 62 %
Salvaterra de Miño 59 16,27 5,57 66 %
Vilanova de Arousa 6 0,75 0,1 87 %

Proxecto de renovación das instalacións para uso térmico da biomasa (medida 11):

SUBSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA NOS CONCELLOS DA GUARDA, SALVATERRA DE MIÑO, MONDARIZ, PORTAS E CALDAS DE REIS (FEDER_EELL_2019-000559)

O proxecto consiste en substituír as caldeiras de combustible non renovable por caldeiras de biomasa nos municipios da Guarda, Salvaterra de Miño, Mondariz, Portas e Caldas de Reis da provincia de Pontevedra.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE Achega da Deputación e dos concellos
460.564,81 € 368.451,85 € 92.112,96 €

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello e edificio Sistema de calefacción a substituir Consumo de enerxía primaria non renovable actual [kWh/ano] Consumo de enerxía primaria non renovable futuro [kWh/ano] Aforro enerxético
A Guarda: centro cultural 1 Caldeira de gasóleo 429.343,00 163.217,60 61,98 %
Salvaterra de Miño: casa do concello 1 Caldeira de gasóleo 250.502,80 52.433,80 79,07 %
Salvaterra de Miño: centro cultural 1 Caldeira de gasóleo 450.001,90 305.448,86 32,12 %
Salvaterra de Miño: xulgado de paz 1 Caldeira de gasóleo 93.828,80 15.129,20 83,88 %
Mondariz: centro social 1 Bomba de calor 175.582,80 140.882,40 19,76 %
Portas: Azucreira 1 Caldeira de gasóleo e radiadores eléctricos 537.817,59 293.529,92 45,42 %
Caldas de Reis: piscina municipal 2 Caldeiras de gasóleo 937.702,24 784.965,48 16,29 %

 

  

Última modificación: luns, 10 maio 2021