Noticias

A Deputación de Pontevedra licitará de xeito inmediato as obras de reparación da EP-6302 en Agolada

O Goberno provincial estudará a posibilidade de colaborar co concello para unificar a titularidade dos pendellos


18 outubro 2019
Agolada

A Deputación de Pontevedra iniciará de xeito inmediato a licitación das obras de reposición do firme nun treito da EP-6302 Berredo-Brantega, en Agolada. Así o anunciaron os deputados Gregorio Agís e Carlos López Font ao alcalde da vila, Luis Calvo Miguélez, na reunión que mantiveron este venres no Edificio Administrativo da Deputación, na que tamén se analizaron cuestións relativas ao mantemento dos pendellos da localidade. En canto á EP-6302, trátase dunha das infraestruturas viarias máis importantes de Agolada xa que vertebra o resto do sistema viario municipal. Na actualidade esta vía atópase en mal estado de conservación, unha situación que fixo que o persoal do Servizo de Infraestruturas e Vías considerase necesario redactar o proxecto de mellora canto antes. Os traballos, que afectarán aos treitos 0+000-0+060 e 0+100-7+065, licitarase por un importe de 435.744,95 euros.

Pola outra banda, o alcalde de Agolada solicitou á Deputación a compra dos pendellos que aínda non son de titularidade pública, así como a reparación das cubertas daqueles que si o son. Ao non estar claramente delimitada a titularidade dos pendellos (47 pertencen á Deputación de Pontevedra tras adquirilos entre 2006 e 2008), a institución provincial comprometeuse a ofrecer a colaboración permanente dos servizos provinciais de Arquitectura e Patrimonio para poder manter actualizada a información sobre a titularidade e o estado de conservación, e facilitar o labor do concello a este respecto.

Unha vez establecida a titularidade de cada pendello, a Deputación propón ao concello que todos eles pasen a ser de titularidade municipal para que unicamente haxa unha administración propietaria que poida asumir tanto a compra de bens, como as rehabilitacións necesarias e a xestión das actividades que se poidan organizar neles. Deste xeito, a Deputación cedería os pendellos de forma gratuíta, asumindo os gastos xerados da transferencia e pondo á disposición de Agolada recursos do Plan Concellos, das liñas de axudas do patrimonio histórico para a rehabilitación, adquisición de bens e sinalización e tamén a posibilidade de coparticipar en proxectos europeos como socios principais e sendo a Deputación a administración que o xestione para suplir as dificultades técnicas do concello.

En canto ás novas adquisicións de pendellos, a Deputación de Pontevedra pon á disposición do Concello de Agolada os recursos do Plan Concellos (co que Agolada xa adquiriu diversos pendellos con cargo á anualidade de 2018) e tamén a liña de axudas de adquisición de patrimonio histórico (como fixo na convocatoria de 2016). No que ten que ver coas reparacións, naqueles pendellos onde se confirme a titularidade da Deputación de Pontevedra o persoal técnico provincial analizará as accións que se levarán a cabo, mentres que no caso dos de propiedade municipal –e cuxa obriga recaerá, polo tanto no concello– estas actuacións tamén poderían ser obxecto das axudas da Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos e das axudas para a rehabilitación do patrimonio histórico municipal