Noticias

A Deputación destina arredor de 230.000 € para a contratación do servizo de asistencia técnica educativa de "DepoAventura A Lanzada" 2020

O campamento vai incluír actividades relacionadas coa natureza, deportes, aire libre, xogos, arte, medio ambiente, igualdade e desenvolvemento persoal e social


23 febreiro 2020
Xunta de Goberno

Trala posta en marcha da edición de 2020 do programa "DepoAventura A Lanzada" coa oferta de 2.200 prazas para nenas e nenos da provincia, o Goberno da Deputación aprobou o contrato para a prestación do servizo de asistencia técnica educativa no campamento por valor de 227.836,11 €. En liñas xerais, o obxectivo do programa "DepoAventura" é ofertar unha programación que inclúa actividades relacionadas coa natureza, deportes, aire libre, xogos, arte, medio ambiente e igualdade, así como todas aquelas encamiñadas a acadar un desenvolvemento persoal e social que favoreza a comunicación e o dinamismo multicultural das nenas e nenos.

As empresas interesadas en optar ao contrato de asistencia técnica educativa de "DepoAventura" terán que presentar un proxecto lúdico que reflicta os obxectivos do programa, a estrutura funcional de cada quenda do campamento, a descrición do equipo responsable da execución do contrato (entre os que se ten que atopar, polo menos, unha persoa directora, 20 monitoras ou monitores, unha persoa graduada en enfermería, medicina ou equivalente e unha ou un socorrista), a planificación das actividades en cada quenda de campamento, a descrición dos materiais que van ser empregados nas actividades, a organización de actividades fóra do recinto do Centro de Vacacións da Lanzada (que deben incluír, polo menos, unha visita á illa de Ons e outra de carácter cultural, deportiva ou relacionada coa natureza) e a especificación das medidas de seguridade propostas.

A través de "DepoAventura A Lanzada" a institución provincial oferta 2.200 prazas, 300 delas gratuítas, para que nenas e nenos da provincia con idades comprendidas entre os 8 e os 13 anos poidan gozar do seu tempo de lecer no verán. Os campamentos estrutúranse en 11 quendas, de 7 días de duración cada unha e cun máximo de 200 participantes, que comezarán o 21 de xuño e se estenderán ata o 5 de setembro.