Noticias

A Deputación pon en marcha no viveiro de Lalín o Laboratorio de Emprendemento Social "Porco Lab"

Este novo programa formativo, experiencial e innovador, enmarcado no segundo Plan de Acción para o Viveiro, é detectar e visibilizar necesidades reais das persoas e colectivos do territorio e abordar de forma conxunta posibles solucións


15 xullo 2019
Lalín

O Viveiro de Empresas de Lalín, dependente da Deputación de Pontevedra, acaba de poñer en marcha o "Porco Lab", un Laboratorio de Emprendemento Social desde o que se pretenden impulsar solucións innovadoras e creativas para dar resposta ás necesidades de persoas e colectivos das comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes.

Co fin de recoller estas demandas e dar a coñecer este programa formativo, experiencial e innovador, desde o Viveiro de Empresas se convocou ás entidades e colectivos sociais das devanditas comarcas a unha xuntanza este próximo mércores, día 17, nas súas instalacións do Parque Empresarial Lalín 2000 (11.00 horas), co gallo de detectar e visibilizar as necesidades da zona. O "Porco Lab" pretende que as persoas participantes impulsen de forma conxunta solucións creativas a estas demandas das comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes, apoiándose en diferentes metodoloxías de traballo (Design Thinking, Lego Serious Play ou Lean Startup) que permiten que poidan achegar de xeito sinxelo as súas ideas e suxestións. Estas metodoloxías son empregadas polas principais escolas de negocios do mundo, pola súa utilidade práctica e facilidade de uso nun ambiente socioeconómico tan cambiante.

A iniciativa do "Porco Lab" forma parte das actividades do segundo Plan de Acción do Viveiro de Empresas de Lalín, un ambicioso proxecto de promoción e dinamización das instalacións co fin de incrementar o seu nivel de ocupación e deseñar un proxecto de uso sostible, con eventos networking, programas de habilidades directivas, formación práctica e sesións participativas. O obxectivo pasa por crear comunidade arredor do Viveiro e convertelo nun espazo de intercambio de experiencias e ideas, nunha comunidade co creadora e innovadora, creativa e na que se aposte polo traballo colaborativo.

Esta primeira sesión de traballo do día 17 servirá para ver os retos sobre os que se traballará na segunda fase do Laboratorio, que se desenvolverá despois do verán e á que poderán sumarse persoas emprendedoras, estudantes, persoal voluntario e os usuarios e usuarias das asociacións participantes e colectivos que desexen colaborar, desenvolver habilidades para o traballo en equipo e contribuír a mellorar o espazo no que viven. Formaranse varios equipos multidisciplinares e cada un traballará sobre un dos retos, previamente definidos co persoal técnico e directivo das entidades sociais, na procura de solucións innovadoras e creativas.