Noticias

Contratación de persoal para o Plan Municipal de Compostaxe na Guarda


29 maio 2020
A Guarda
Contratacion de persoal para compostaxe

Dende o pasado día 15 de maio o Concello da Guarda conta xa cunha mestra composteira. O Concello contratou a unha graduada en Ciencias Ambientais para coordinar o proxecto municipal de compostaxe. As actuacións que se realizarán a curto prazo ao abeiro deste proxecto a son a implantación da compostaxe individual e dun punto verde para tratar en orixe a fracción vexetal xerada no municipio, co obxectivo de avanzar cara sistemas de xestión de residuos máis sostibles.