Noticias

O concello da Lama reactiva desde o luns a atención presencial nas súas oficinas con estrictas medidas de seguridade sanitaria

As instalacións municipais contarán con mamparas de seguridade e será obrigatorio acceder con medidas de autoprotección como mascarillas, luvas e o uso de xel hidroalcólico ao entrar e ao saír do edificio público


22 maio 2020
A Lama
Oficinas de A Lama

O Concello da Lama reactiva, desde este luns, a atención presencial nas súas oficinas baixo estrictas medidas de seguridade sanitaria de obrigado cumprimento e suporá a apertura en horario normal das instalacións municipais onde tódolos postos de atención cidadá contarán con mamparas de protección e se deberá gardar o distanciamento social e as normas de aforo máximo.

Ademais de mamparas, entre as medidas de seguridade previstas polo Concello da Lama está a obrigatoriedade de acceder ás instalacións municipais provistos de elementos de autoprotección como mascarillas, luvas (guantes) e o uso de xel hidroalcólico ao entrar e ao saír dos edificios públicos.

Os operarios municipais, que estiveron ao longo destes días alternando os seus servizos de xeito presencial no Consistorio e teletraballando estarán a partir do luns desempeñando de xeito directo as súas funcións nas oficinas municipais dentro do establecido polas autoridades sanitarias e gubernativas para combatir a pandemia do Covid-19 e recollidas nas normas aprobadas durante o Estado de Alarma.

O CIM totalmente operativo e alerta ante calquera caso de violencia de xénero

O Centro de Información á Muller (CIM) estivo operativo nas súas funcións con especial atención a calquera alerta que se pudera producir por casos de violencia de xénero. Tamén se mantivo activo o servizo de asesoramento, acompañamento e atención a calquera muller que precisara algún tipo de información o función dependente do CIM da Lama.

Ademais, durante todo este proceso o persoal estivo á disposición da cidadanía de xeito telefónico e telemático aínda que tamén se atenderon casos de xeito escepcional de persoas que se achegaron ata as instalacións municipais para resolver algunha cuestión que considerable ineludible e imprescindible.

Asemade, desde os servizos públicos os operarios adscritos a Servizos Sociais atenderon e seguen a atende-las demandas das persoas que viven soas, en especial situación de vulnerabilidade, e que precisan do auxilio e a colaboración do Concello da Lama para atender as súas necesidades no acceso a alimentos básicos, mediciñas, etc.

Ademais, mantívose activo o servizos de apoio aos nenos e nenas en idade escolar para poder imprimir e levar aos seus respectivos domicilios apuntes, fichas, deberes, etc. evitando así que ningún alumno padecera calquera fenda tecnolóxica durante o confinamento polo Estado de Alarma polo Covid-19.

Os operarios municipais reactivarán deste xeito o contacto persoal coa cidadanía mantendo o distanciamento social, observando escrupulosas medidas de seguridade sanitarias e agradecendo o uso de mascarillas, luvas (guantes) e os dispensadores de xel hidroalcólicos que estarán a disposición dos cidadáns na entrada o Consistorio.

Como é obrigatorio o uso de mascarillas, luvas e xel, estes elementos estarán a disposición dos cidadáns en lugar ben visible e accesible nada máis entrar no Consistorio para o seu uso axeitado.

O alcalde, Jorge Canda agradeceu o traballo desempeñado polos operarios municipais ao longo destes días de Estado de Alarma e fixo un chamamento á responsabilidade activa da cidadanía para que se observe con escrupulosidade tódalas medidas de seguridade sanitaria dispostas no Consistorio e que empezarán a estar operativas a partir deste luns 25 de maio.