Noticias

Areeiro marca a primeira semana de setembro como posible data de inicio da vendima

O persoal da Estación Fitopatolóxica informa de que o inicio do pintado domina practicamente todas as viñas, e xa hai pleno pintado nas zonas máis cálidas e expostas


09 agosto 2019
Inicio da vendima

A Estación Fitopatolóxica Areeiro (EFA), centro dependente da Deputación de Pontevedra, acaba de publicar un novo aviso fitosanitario no que informa dun avance significativo na evolución da fenoloxía das viñas: en todas domina o inicio do pintado e, nas zonas máis cálidas e expostas, hai xa pleno pintado. A EFA tamén sinala que xa comeza a haber datas previstas para o inicio da vendima: a primeira semana de setembro as máis precoces e na terceira semana do mes as máis tardías. De todos os xeitos, o persoal do centro avisa de que a meteoroloxía irregular desta temporada fai que as predicións sexan difíciles e que poidan variar dependendo da súa evolución.

En canto ás principais enfermidades da viña cómpre lembrar que, co inicio do pintado, as incidencias directas por mildio serán baixas ou mesmo nulas, se ben nas viñas novas e con pouco desenvolvemento da vexetación hai que manter a alerta e comprobar a evolución dos síntomas. As chuvias anunciadas para esta fin de semana pararán ao inicio da semana seguinte, polo que haberá que levar a cabo tratamentos cúpricos se hai unha densidade elevada de manchas (sempre e cando non estean fóra da data de última aplicación que establece cada adega). Ademais, o persoal de Areeiro lembra que as precipitacións destes días lavaron os funxicidas de contacto, o cal reduce o período de cobertura teórica dos penetrantes que os acompañasen.

En canto ao oídio, co pintado tamén se reduce a sensibilidade ao patóxeno, ao que se suma o carácter forte das precipitacións como circunstancia non favorable ao fungo. Nas viñas máis afectadas os síntomas apenas avanzaron e, se o fixeron, foi nas que aínda non se xeneralizou o pintado. Por tanto, desde a Estación Fitopatolóxica Areeiro recomendan non realizar intervencións contra o oídio, pero sen descoidar a eliminación dos gromos sobrantes que dificulten a ventilación e iluminación das uvas. Considerando que as axencias meteorolóxicas non anuncian chuvia desde o luns podería aplicarse de xeito puntual un tratamento con xofre nas plantas novas potencialmente afectadas, especialmente naquelas viñas onde houbera ataques mal controlados do fungo ao longo da campaña.

 

As circunstancias (chuvias persistentes e temperaturas elevadas) si foron favorables á botrite, e o persoal observou algún indicio mesmo antes do comezo das chuvias. As precipitacións provocarán rachos nalgunhas uvas de pel fina. Recoméndase aplicar un último tratamento con funxicidas de prazo de seguridade reducido para protexer a uva. Poderanse usar os de 21, 14 ou 7 días, segundo as datas que se barallen para o comezo da vendima. Ademais, para evitar a acumulación de humidade, segue a ser imprescindible manter unha correcta ventilación dos acios mediante esfollados moderados (sobre todo das follas basais que xa non teñen funcionalidade) e tamén retirando os brotes sobrantes para favorecer a ventilación no conxunto da viña.

No que se corresponde co black rot non se observou evolución, ao igual que apenas houbo capturas de couzas do acio. No caso de superar o limiar de tolerancia dos tratamentos pódense aplicar algúns insecticidas se teñen prazos de seguridade reducidos (inferiores aos 14 días) ou mesmo se non os teñen por ser produtos naturais. A evolución das penetracións débese facer ata o momento da vendima, porque inflúen na aparición de podre. No que ten que ver co mosquito verde e outros cicadélidos as capturas desta semana aumentaron respecto á anterior, pero seguen a estar en números moi inferiores ao limiar de seguimento (250 adultos por trampa e semana). No caso dos ácaros houbo ataques moi puntuais de acarose e outros de erinose de verán sen efectos na produción.

Ademais, como é habitual, desde Areeiro recomendan esfollas moderadas e nunca intensas, xa que as uvas necesitan seguir desenvolvéndose ata a colleita e non poden facelo sen follas ao seu arredor. Como consecuencia, nas viñas onde se fixeron esfollas intensas, expoñendo os acios ao sol, algúns grans tórnanse escuros e tostados; estes grans engúrranse e supoñen unha perda de produción.