Noticias

Carlos Font advírtelle á Xunta de Galicia que non terá máis remedio que asumir a Escola de Cantería tan pronto como se creen os ciclos de FP

Anuncia o apoio á moción presentada polo Partido Popular, pero lembra que Mariano Rajoy foi o presidente da Deputación que recibiu o centro e que foi ministro de Educación e presidente do Goberno "e en todos eses anos de máxima responsabilidade non fixo nada"


12 setembro 2019
Escola de Cantería

O portavoz do grupo socialista na Deputación de Pontevedra, Carlos López Font, anticipou o voto favorable durante a sesión plenaria de mañá, venres, á moción presentada polo Partido Popular para que a Deputación reclame do Goberno de España creación de dous ciclos de FP coincidentes cos estudos que actualmente se imparten na Escola de Cantería de Poio. Non obstante, xa anticipou que haberá unha nova moción, no próximo Pleno, na que se incluirán "aquelas cuestións nas que o PP cala".

López Font destacou que "o importante é que se creen os dous ciclos medio e superior e iso xustifica o noso voto favorable", pero tamén quixo deixar moi claro que, unha vez creados os títulos polo Goberno de España, "a Xunta non vai ter máis remedio que encargarse do que pasará a ser un centro de FP que imparte ensinanza regrada, como hai centos en Galicia". A Administración local non pode impartir ensino regrado, remarcou.

O deputado anunciou que o equipo de Goberno da Deputación está a traballar "con rigor e seriedade" para corrixir o que o PP non fixo en 33 anos. En primeiro lugar, tramitando a licenza de actividade diante do Concello de Poio. Neste senso, adiantou que este próximo martes o asunto será ditaminado na Comisión de Urbanismo de Poio e, se todo vai ben, a licenza municipal será outorgada o próximo día 24. Para elo, a Deputación tivo que asumir unhas obras valoradas en 440.000 euros, pois o edificio non cumpría as normas sobre incendios, accesibilidade ou contaminación acústica.

En segundo lugar, explicou Font, a Deputación solicitará da Xunta de Galicia a homologación dos estudos de cantería con dous certificados de profesionalidade para Obras de Artesanía e Restauración, por un lado, e de Colocación en Pedra Natural, polo outro. Deste xeito, o alumnado actual disporá dun título que habilita para traballar dentro do marco da lexislación laboral. "Este paso é competencia exclusiva da Xunta de Galicia", engadiu.

En terceiro lugar, López Font destacou que a Deputación impulsará o expediente para acadar do Goberno central a creación dos títulos. O procedemento comeza coa presentación da solicitude diante do Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), órgano colexiado con representación do Ministerio de Traballo e dos axentes sociais. Unha vez aprobada a solicitude toca formar o equipo de nova cualificación, no que debe haber persoal técnico da entidade propoñente e do propio INCUAL. O expediente inclúe consultas públicas. Finalmente, os ciclos créanse por Real Decreto que modifica o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. "Un procedemento longo e complexo que non é un milagre de hoxe para mañá", recalcou o portavoz.

Durante a súa comparecencia, Carlos López Font puxo énfase nas contradicións do Partido Popular "tanto nos últimos anos como nos últimos meses". Comezou lembrando que a Escola de Cantería "practicamente foi recibida por Mariano Rajoy", pois pasou a depender da Deputación en 1982 só uns meses antes da chegada de Rajoy á Presidencia da institución provincial, que ocupou ata 1986. Máis aínda, lembrou que Rajoy foi ministro de Educación e Cultura entre 1999 e 2000 "e tampouco fixo nada pola Escola de Cantería". "Pero tamén foi presidente do Goberno entre 2011 e 2018 ata que caeu pola moción de censura motivada pola corrupción". "Tras tantos anos de máxima responsabilidade, non fixo nada". Ademais, lembrou que Alberto Núñez Feijóo, visitou o centro en 2007, sendo presidente do PP galego, e alí reclamou "a necesidade de que esta formación acade a homologación que merece". Dous anos despois, no ano 2009, Feijóo converteuse en presidente da Xunta de Galicia "e tampouco fixo nada".

O deputado amosou a súa estrañeza por esta última moción do PP, pois en marzo pasado a Deputación aprobou outra, moi semellante, e por unanimidade. "A única diferencia é que quitaron á Xunta de Galicia da parte propositiva", explicou. Font tamén aludiu ás declaracións contraditorias que nos últimos meses teñen feito o director xeral de FP, Manuel Corredoira, e a conselleira de Educación, Carmen Pomar "a quen, se segue sendo conselleira, tocaralle asumir a transferencia da Escola de Cantería".

Finalmente, fixo alusión á "flexibilidade" do PP no Parlamento de Galicia, que en xuño pasado votou en contra dunha proposición non de lei para instar á creación dos ciclos de Cantería e agora, o pasado 26 de marzo, acaba de presentar outra, asinada polo deputado Jacobo Moreira, que di exactamente o mesmo que votaron en contra.

Por todo elo anunciou que na próxima sesión plenaria da Deputación presentarase outra moción que instará á Xunta de Galicia a iniciar os trámites para a transferencia da Escola de Cantería, a sumarse ao expediente para a creación dos ciclos de FP e á creación inmediata dos certificados de profesionalidade no marco da lexislación laboral. Finalmente, instarase á Xunta para que asuma, cando menos, o 50 % do orzamento anual do centro.

Audios

  • Audio