Noticias

#COVID-19 Carmela Silva destaca o "excelente traballo" que está a realizar o persoal do Centro Príncipe Felipe na procura da saúde e o benestar das e dos menores

A presidenta participa dunha nova xuntanza do Comité de Seguimento e resalta o grande esforzo de atención individualizada á situación psicolóxica e emocional das nenas e nenos, tanto dos internados coma dos que están nas súas casas


25 marzo 2020
Reunión Centro Príncipe Felipe

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, participou nunha nova xuntanza do Comité de Seguimento da COVID-19, creado especificamente no Centro Príncipe Felipe para deseñar as medidas preventivas e de protección da saúde do alumnado e do persoal, así como para garantir o adecuado desenvolvemento psicosocial e pedagóxico das nenas e nenos durante o confinamento imposto tras a declaración do estado de alarma.

O Comité de Seguimento, que está formado polo director, Manuel Cendón; a xefa de Xestión, Ana Soto; a médica do centro, Ana Canabal; o director do Centro de Infantil, Emilio López; a directora da Escola Fogar, María Isabel Casal; a directora do Centro Agarimo, Asunción Reboreda e a técnica de Mantemento, Antía Parcero, recibiu instrucións claras e directas da Presidencia da Deputación de comunicar calquera medida adicional que se poida implantar e que contribúa aínda máis á protección e benestar das e dos menores.

Carmela Silva fíxolle un recoñecemento explícito ao traballo que está a desenvolver todo o persoal do Príncipe Felipe, comezando polo seu equipo directivo, ao que lle agradeceu moi especialmente a súa dedicación total e absoluta. Afirmou que o Centro Príncipe Felipe está a ser modélico durante esta crise, converténdose nunha referencia na adopción temperá de medidas organizativas e de sensibilidade no coidado das rapazas e rapaces, tanto dos tutelados, que permanecen no centro, coma dos que están en situación legal de garda, que pasan o confinamento nas súas casas.

A presidenta da Deputación pediulle ao equipo directivo que lle comunique a todo o persoal do Príncipe Felipe o agradecemento non só do Goberno provincial, senón de todo o cadro de persoal da Deputación, "ante o traballo tan intenso que se está a realizar nunha situación extremadamente complexa, na que, como moi ben dixo unha integrante da Comisión de Seguimento, traballamos con nenas e nenos, e non con papeis". "Confirmei persoalmente", engadiu Carmela Silva, "que a maior preocupación da xente que traballa no Príncipe Felipe son as nenas e os nenos".

Durante a xuntanza, na que mesmo se revisaron os informes de seguimento individualizado das e dos educadores do Centro, advertiuse que os estudos sociolóxicos alertan sobre os efectos emocionais das corentena. Deuse conta de que as nenas e nenos teñen problemas para asimilar unha situación tan complexa, e insistiuse en que o traballo diario do persoal require dunha planificación exhaustiva nestas circunstancias. "Foi unha xuntanza na que nos ocupamos case exclusivamente da situación das nenas e nenos, que, debido á súa dificultade para comprender e asimilar esta restrición absoluta de movementos, están en risco de padecer depresión, estrés, desánimo ou ansiedade", explica Carmela Silva.

En canto ás rapazas e rapaces que están nos seus domicilios, destacouse que o persoal educador está a realizar chamadas telefónicas e videochamadas diarias ás familias máis sensibles. Así, continúase orientando as nais e pais, ofrécense consellos para organizar actividades durante este período de illamento e provense recursos psicoeducativos para axudar ao establecemento de rutinas, asesoramento para abordar problemas emocionais e mesmo sesións de mindfulness. Todo isto sen perder de vista o reparto diario de víveres básicos, medicamentos para as nenas e nenos que os teñan prescrito e, nalgúns casos, kits de hixiene persoal. Ás e aos menores que non dispoñen de Internet nos seus fogares comunícanselles as tarefas escolares e tamén se lles achegan en papel.

Unha última cuestión abordada hoxe foi a satisfacción polas medidas tomadas, coma o reforzo no servizo de vixilancia e na enfermería, a habilitación de dous espazos como "minihospitais de día" por se aparecese algún caso positivo e o novo reforzo que estes días se lle deu ao servizo de limpeza. A todo isto súmase a desinfección exterior de todas as rúas e espazos do Centro, que comezou a realizarse cunha cadencia de dúas veces por semana baixo a supervisión dun equipo de especialistas da Estación Fitopatolóxica Areeiro.

Finalmente, deuse conta da actualización constante de tódolos protocolos en materia sanitaria atendendo ás publicacións que vai facendo a Xunta de Galicia e o Goberno de España, publicacións que mesmo en ocasións van por detrás das medidas que xa se tiñan implantado no Príncipe Felipe.

Por outra banda, como froito das suxestións recollidas durante a xuntanza do Comité de Seguimento da semana pasada, o Príncipe Felipe estreou novos equipos tecnolóxicos para que as e os menores internados no Centro Agarimo e o persoal educador poidan interactuar de cara á realización telemática das tarefas escolares. A maiores, implantouse un servizo de streaming para que as 15 unidades do Centro Infantil, o Centro Agarimo e Escola Fogar teñan acceso aos contidos de Disney+ e Netflix. A Deputación aboa as subscricións e, ademais, adquiriu reprodutores Android. Esta novidade foi moi ben acollida e supuxo unha mellora no estado de ánimo das rapazas e rapaces.

O reforzo tecnolóxico inclúe tamén o traballo remoto de todo o persoal técnico do Centro sen actividade presencial ao non estar de quenda. Con este obxectivo, estáselles a prestar asistencia técnica ás traballadoras e traballadores para configurar os seus equipamentos informáticos domésticos e, ademais, puxéronse catro ordenadores portátiles e un teléfono móbil á disposición daqueles casos nos que non dispoñían dos medios necesarios.