Noticias

Constitúese a nova Corporación para o mandato 2015-2019


17 xul 2015

A sesión plenaria constitutiva do novo mandato da Corporación provincial para o período 2015-2019 tivo lugar hoxe, ás 12:00 horas.

O novo Goberno decidiuse por votación dos 27 deputados elixidos en cada un dos sete partidos xudiciais da provincia: 1 de Lalín, 1 da Estrada, 3 de Cambados, 7 de Pontevedra, 11 de Vigo, 3 de Tui e 1 de Ponteareas. Deles, 12 correspóndenlle ó PP, 10 ó PSdeG-PSOE, 4 ó BNG e 1 a Marea de Vigo.

A relación nominal dos deputados da Corporación provincial 2015-2019, que tomaron posesión, é a seguinte :

Nome Grupo político
Julio Alén Montes (Ponteareas) PP
Luis Aragunde Aragunde (Cambados) PP
Nidia María Arévalo Gómez (Tui) PP
Belén Cachafeiro Anta (A Estrada) PP
José Crespo Iglesias (Lalín) PP
José Manuel Figueroa Vila (Vigo) PP
Rafael Louzán Abal (Cambados) PP
Ángel Moldes Martínez (Pontevedra) PP
Elena Muñoz Fonteriz (Vigo) PP
María Luisa Piñeiro Arcos (Pontevedra) PP
José Enrique Sotelo Villar (Pontevedra) PP
Jesús Vázquez Almuiña (Vigo) PP
María Isaura Abelairas Rodríguez (Vigo) PSdeG-PSOE
Consuelo Besada Lores (Pontevedra) PSdeG-PSOE
Francisco Javier Dios Pomares (Cambados) PSdeG-PSOE
Juan Antonio González Pérez (Vigo) PSdeG-PSOE
Carlos López Font (Vigo) PSdeG-PSOE
María Montserrat Magallanes Álvarez (Tui) PSdeG-PSOE
David Regades Fernández (Vigo) PSdeG-PSOE
Digna Rosa Rivas Gómez (Vigo) PSdeG-PSOE
Santos Héctor Rodríguez Díaz (Vigo) PSdeG-PSOE
María del Carmen Silva Rego (Vigo) PSdeG-PSOE
Uxío Benítez Fernández (Tui) BNG
Xosé Leal Fariña (Pontevedra) BNG
Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo (Pontevedra) BNG
Eva María Villaverde Pego (Pontevedra) BNG
Xosé Lois Jácome Enríquez (Vigo) SON (Marea de Vigo)