Noticias

O Goberno da Deputación revalida o seu compromiso cos concellos e aumenta os investimentos na provincia cun orzamento de 161,2 millóns de euros en 2020

Carmela Silva: "Son os mellores orzamentos de toda a historia da Deputación de Pontevedra e amosan a nosa clara vocación de resposta a unha sociedade en cambio"


23 outubro 2019
Orzamento 2020

A Deputación de Pontevedra, con máis dun 30 % de transferencias directas fronte á media estatal do 16 % ou ao 0,06 % que realiza a Deputación de Ourense, segue a ser a deputación provincial que máis recursos lles transfire aos concellos, tal e como sinalou a presidenta Carmela Silva na presentación dos orzamentos para o 2020. Silva, xunto ao vicepresidente César Mosquera, deu a coñecer o incremento que desde 2015 está experimentando o orzamento, que chegará no 2020 aos 161 millóns de euros (un 2 % máis que en 2019), ao tempo que se reduciu drasticamente a débeda: "pasamos dunha institución hipotecada en 41 millóns de euros no 2015 a unha administración modélica, que rematará o 2020 moi preto da débeda cero, con 3,9 millóns".

O orzamento da Deputación para o 2020 será de 160,93 millóns de euros, un 2 % máis que no 2019 (164,5 millóns co consolidado, é dicir, integrando á Escola de Enfermería e ao Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento). En liñas xerais, o orzamento da resposta ás cinco prioridades do novo mandato provincial que, tal e como informou a presidenta, son a sustentabilidade e a transición ecolóxica; a economía, innovación e o emprego; o avance socio-cultural e deportivo; a igualdade e a asistencia técnica e económica aos concellos.

Máis polo miúdo, a área de sustentabilidade e transición ecolóxica terá no 2020 unha dotación orzamentaria de 27,4 millóns de euros. Así, a presidenta destacou que gran parte dos fondos europeos solicitados e concedidos van nesta liña de actuación e están a permitir desenvolver programas de formación, comunicación, sensibilización e concienciación, pero tamén iniciativas como ESTRAEE, substitución de iluminación exterior por unha nova sostible, substitución de caldeiras de gasóleo por biomasa, ou proxectos para paliar os efectos do cambio climático como AGRITOX aos que a Deputación vai aportar 2,5 millóns de euros. Tamén no marco da transición ecolóxica se atopa o Plan Revitaliza, cun orzamento de máis de 2 millóns de euros (un millón máis que o ano pasado), e o apoio ao medio rural, con case 2 millóns de orzamento para formación, orientación e despegue de novas liñas de produción no medio rural, así como axudas para as actividades pesqueiras. Outros catro millóns serán destinados a tarefas de investigación sobre o medio desenvolvidos pola Finca Mouriscade e a Estación Fitopatolóxica Areeiro. Tamén se inclúen outros 16,7 millóns de euros enmarcados no novo modelo de mobilidade provincial.

En canto á economía, innovación e emprego, o orzamento para o 2020 é de 10,4 millóns de euros, incrementándose nun 9 %. "Todas e todos temos dereito a un emprego e imos apoiar programas destinados a mellorar a empregabilidade e o acceso ao mercado laboral", asegurou Silva. Ao respecto detallou que 3,4 millóns irán a proxectos como Labora 2020, Practicum Depo, DepoEmprende no ensino ou iniciativas apoio ao autoemprego, pulo ás persoas investigadoras e innovadoras e á mobilidade do alumnado, aos que se engadirán os 9,5 millóns de euros da liña 3, de fomento do emprego, do Plan Concellos (total 12, 9 millóns de euros). Neste eixe enmárcase o programa SmartPeme, que terá un orzamento no 2020 de 1,5 millóns de euros (case un 19 % máis que no 2019) e as actividades nos viveiros de Barro e Lalín. Ademais, manterase o financiamento da Escola de Cantería, con 811.915 euros de orzamento, e incrementarase nun 3,3 % o da Escola de Enfermería ata chegar aos 434.833 euros. En canto ao turismo, o orzamento será de 3,9 millóns de euros para "desenvolver o Plan estratéxico do sector e afondar na innovación para chegar a un destino internacional, intelixente e innovador".

O terceiro dos eixes, o avance socio-cultural e deportivo, terá no 2020 unha dotación de 33,9 millóns de euros. Carmela Silva asegurou que "a cultura é un dereito da cidadanía e debemos democratizala". Destinaranse 3,4 millóns de euros á promoción cultural, aos que se engaden 2,32 millóns dirixidos á xestión do patrimonio material e memoria histórica e case 1 millón de euros para a dinamización do galego. Ademais, para a xestión do Museo destínanse 5,7 millóns de euros. Neste eixe enmárcase tamén o servizo de Cohesión Social e Xuventude, que recibirá no 2020, 5,9 millóns de euros para xestionar todos os seus programas de integración social tanto de persoas de maior idade como da xuventude. Ademais, o Centro Social Príncipe Felipe incrementa o orzamento case nun 10 %, chegando aos máis de 11 millóns de euros para "reformas urxentes".

O compromiso do Goberno provincial co deporte materialízase nos máis de 4,5 millóns de euros "destinados á súa promoción, ao apoio aos clubs, federacións e tamén á posta en marcha de iniciativas propias para dar respostas ás demandas da sociedade".

En canto á igualdade, o cuarto dos grandes eixes do Goberno, o orzamento para o 2020 será de 1,34 millóns de euros. "Dos cero euros que o anterior goberno destinaba á igualdade, nós pasamos a integrala como unha das nosas máximas apostas ata o punto de que no 2020 duplicaremos o orzamento con respecto a 2016", sinalou a presidenta provincial.

No que respecta á asistencia económica e técnica aos concellos, o orzamento da Deputación para o 2020 ten previsto asignar 54,4 millóns de euros. "Significa que nós si damos cumprimento aos principios de solidariedade e equilibrio territorial no marco do respecto á autonomía local e coas mesmas regras para todos, claras, públicas e transparentes" asegurou a presidenta. No marco deste eixe, dedicaranse 42,2 millóns de euros a garantir a sustentabilidade financeira dos concellos de menos de 50.000 habitantes a través do Plan Concellos que distribuirá 29,7 millóns de euros para investimentos nos concellos (liña 1), 3 millóns para actividades e gasto corrente (liña 2) e 9,5 millóns para empregos nos concellos (liña 3). Ademais, o propio servizo SAIM (Servizo de Asistencia Intermunicipal) contará cun orzamento de 1,8 millóns de euros para o 2020. 

Ademais, Carmela Silva volveu a incidir en que "a Deputación non pode estar mantendo servizos e centros nos que a súa competencia non é nin propia nin delegada como a Escola de Enfermería, a Escola de Cantería, a Finca Areeiro, Mouriscade ou Príncipe Felipe, que teñen un custe de 16 millóns euros. Con estes recursos que destinamos a competencias que non son propias teríamos un servizo contra incendios moi potente así que propoño un intercambio: nos financiamos as emerxencias e que a Xunta se quede con estes servizos que son da súa competencia".

Pola súa banda, o vicepresidente César Mosquera amosou a súa satisfacción por "uns orzamentos en tempo e forma, que avanzan no acordado e que son unha demostración dun goberno sólido, con ideas, con impulso e obxectivos ben claros que se van efectivizando na práctica con bastante présa e pouca pausa". Neste eido, explicou que xa en agosto se comezou a traballar no proxecto de orzamentos para o 2020 o que "nos sitúa agora como unha das primeiras administracións locais en presentalos e pon de manifesto a capacidade de traballo e bo funcionamento do goberno". Mosquera asegurou que "en todo o proceso de negociación sentamos as bases para, nun futuro, ir avanzando nun cambio na Deputación para ser máis áxiles e ir simplificando os programas". Así, o vicepresidente adiantou que se está a traballar para impulsar "unha xestión económica máis áxil", cunha maior rapidez na execución do orzamento, e a apostar por proxectos maduros "que impidan ter os cartos parados".  

Orzamentos 2020

Audios

  • Audio