Noticias

O Plan Concellos fixo posible a execución de case 750 obras na provincia e a contratación de máis de 2.000 persoas desempregadas durante 2018 e 2019

O deputado de Economía e Facenda, Carlos López Font, salienta que a Deputación financia o 90 % das actuacións que se levan a cabo nos municipios pontevedreses, "ata o punto de que o Plan Concellos se converteu na medida do éxito dunha alcaldesa ou alcalde"


02 xaneiro 2020
Font

O Plan Concellos da Deputación de Pontevedra financiou, durante as anualidades de 2018 e 2019, un total de 748 obras na provincia de Pontevedra, fixo posible a realización de 461 actividades socioculturais nos concellos, ademais do pronto pago a provedores, e finalmente significou a contratación de 2.007 persoas desempregadas para a xestión de servizos municipais. Os datos foron proporcionados polo deputado de Economía e Facenda, Carlos López Font.

O deputado afirmou que o 90 % da obra pública que se executou na provincia de Pontevedra nos municipios de menos de 50.000 habitantes neste período foi financiada pola Deputación principalmente a través do Plan Concellos e, en menor medida, polos plans extraordinarios de reequilibrio para compensar a situación daqueles que non recibiran ningún investimento provincial ata o ano 2015, data na que se produciu o relevo na Presidencia da institución. "O Plan Concellos é a espiña dorsal da obra pública nesta provincia", remachou. "Converteuse na medida do éxito na xestión das alcaldesas e alcaldes, porque boa parte do que se fai nun concello finánciase con este instrumento".

López Font compareceu para render contas das convocatorias conxuntas dos anos 2018 e 2019,  e destacou que no marco deste instrumento se executaron obras que melloraron a calidade de vida da veciñanza de toda a provincia en materia de infraestruturas, saneamento, abastecemento de auga, urbanizacións, pavimentacións rurais e mellora de edificios municipais. Ademais, financiou a adquisición de bens e equipamentos para os concellos e realizáronse actuacións culturais, deportivas e sociais. Fíxose posible o cobro por parte de provedores que, doutro xeito, tardarían moito máis en ver liquidadas as súas facturas e, finalmente, colaborou na sinatura de máis de dous milleiros de contratos para persoas desempregadas que desempeñaron traballos de persoal administrativo, peóns de obra pública, socorristas de praia e/ou piscinas, electricistas, fontaneiras ou fontaneiros, albaneis, persoal informático, carpinteiras ou carpinteiros, persoal de información turística e persoal técnico de todo tipo nos seus respectivos concellos.

O deputado insistiu en que o balance do Plan Concellos 2018 e 2019 debe ser global porque as dúas anualidades foron convocadas conxuntamente de xeito excepcional pola Deputación para atender os efectos provocados pola vaga de lumes producida no outono de 2017, unha situación de emerxencia que provocou numerosos danos e perdas en gran parte do territorio provincial. A convocatoria dotouse cun total de 85,6 millóns de euros (42,2 millóns correspondentes a 2018 e 43,4 millóns a 2019).

López Font lembrou que o Plan Concellos, creado en 2016 pola Deputación de Pontevedra, fixo  posible obras e contratos que, doutro xeito, serían imposibles para os municipios desta provincia de poboación inferior a 50.000 habitantes, especialmente para os máis pequenos. Neste sentido engadiu que o operativo proporciona un financiamento asegurado que, na meirande parte, constitúe todo o capítulo 6 (investimentos) e boa parte do 2 (gasto corrente). "Un financiamento apartidista, equilibrado e igualitario en función das características da nosa provincia", recalcou.

O deputado responsable das Contas provinciais recalcou que o Plan Concellos é un sistema de transferencias regradas aos concellos que en só tres anos converteu a Deputación de Pontevedra na que máis cartos lles transfire aos concellos en toda España. Segundo datos oficiais do Ministerio de Hacienda, un 30 % dos recursos totais provinciais acaban nas arcas municipais, moi por enriba da media estatal de transferencias, que está nun 17 %, e moito máis por enriba aínda da porcentaxe que transfire a Deputación de Ourense, que queda nun 0,06 %. "Quero recalcar que, desde que Carmela Silva é presidenta, os concellos reciben o que lles corresponde de xeito regrado", subliñou Font. "O señor Louzán decidía, licitaba e contrataba a dedo, é dicir, por resolución presidencial; agora hai transferencias e a presidenta nin se inmiscúe nin decide as obras que realiza cada concello". López Font destacou que a importancia do Plan Concellos non é só cualitativa, senón tamén cuantitativa, pois en 2018 supuxo un investimento que superou nun 75 % o realizado no ano 2015, o do último Orzamento provincial aprobado polo Partido Popular co "modelo Louzán". A diferencia creceu ata o 77,5 % durante o ano 2019.

O deputado recalcou que o Plan Concellos é especialmente sensible cos concellos máis pequenos e rurais porque reparte os seus fondos en base á poboación, extensión e dispersión territorial. Así, explicou que, dos 85,60 millóns de euros totais das dúas anualidades, 38,05 millóns de euros foron para os municipios de menos de 10.000 habitantes, que son os que máis cartos recibiron. Os municipios de entre 10.000 e 20.000 habitantes recibiron 29,4 millóns e, finalmente, entre os de máis de 20.000 habitantes repartíronse 18,15 millóns de euros. "Queda claro que o PP minte  cando di que se inviste menos nos concellos máis pequenos, porque é todo o contrario".

Durante a súa exposición debullou os resultados das dúas anualidades e destacou que o instrumento provincial tamén lles permitiu aos concellos utilizar os 1,3 millóns de euros produto das baixas nas adxudicacións de obras e servizos neste período. "Antes, co modelo Louzán, o presidente quedaba coas baixas; agora ningún concello tivo que devolverlle recursos á Deputación por este concepto, e dispoñerán ata setembro de 2020 para empregalos en novos investimentos", recalcou. Com exemplos indicou que hai concellos que están utilizando "ata o último céntimo" para a compra de mobiliario, actuacións en materia de  accesibilidade, melloras enerxéticas ou pequenas obras.

"Non hai ningunha alcaldesa ou alcalde, con independencia do signo político, que queira volver ao modelo de Louzán", concluíu López Font, quen engadiu que o PP xa non quixo responder durante os plenos de aprobación dos Orzamentos á pregunta sobre se defende recuperar o anterior modelo. "E nós tampouco, porque o caciquismo combátese con equidade e transparencia, non con máis caciquismo", continuou. "Máis aínda, existe unanimidade na necesidade de que a Xunta se sume ao financiamento municipal con criterios equivalentes aos do Estado e da Deputación".

O deputado destacou que, alén do debate político oportunista, "os concellos da provincia de Pontevedra son maiores de idade desde o 1 de xaneiro de 2016, data de entrada en vigor do Plan Concellos". Na súa opinión, a Deputación de Pontevedra é hoxe "un instrumento ao servizo dos concellos" e "a responsabilidade última na escolla das obras e actuacións e na súa execución é das xestoras e xestores municipais dos fondos que nós poñemos para que poidan despregar políticas de proximidade e útiles contra o despoboamento rural".

Audios

  • Audio