Noticias

Ponte Caldelas elimina o pago de sete taxas municipais

En 2020, o Concello reducirá a débeda ata os 832.941,91 euros, situándoa no 24%


01 xullo 2020
Ponte Caldelas
Concello Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas modi¿cará a ordenanza de tarifas no Pleno do mes de xuño para eliminar o pago de sete taxas municipais. Trátase das relativas aos certi¿cados do Padrón Municipal vixente; Padrón Municipal anterior; outros certi¿cados e informes (convivencia…); Compulsas, cotexo e bastanteo de documentos; Copias de documentos urbanísticos; Fotocopias; e Calquera outro expediente ou documento non expresamente tarifado.

Estas taxas estaban vixentes dende a súa publicación no BOP do 6 de febreiro de 2013 e, seguindo a liña iniciada por Andrés Díaz dende a súa chegada á Alcaldía en 2015, suprímense como xa se ¿xo anteriormente coas taxas de uso do pavillón municipal dos deportes de Chan da Barcia; a das visitas á Area Arqueolóxica de Tourón; a viñeta para os vehículos históricos (antes pagaban a metade) ou a mellora substancial no servizo da auga municipal, ao que se aplicaron boni¿cacións para familias numerosas e se incrementou a cuota de auga, pasando de 10m3 a 18m3 por vivenda ao mes.

Todas estas melloras poden levarse a cabo grazas á boa situación económica do Concello de Ponte Caldelas, que neste 2020 afronta un ano histórico cunha inversión de máis de 2 millóns de euros, unha cifra que poucas veces alcanzaron mandatos de catro anos no municipio. Neste 2020 tamén se pagaron 105 axudas directas pola crise do Covid-19 a pymes e autónomos por valor de 33.200 euros e vaise reducir a débeda municipal en 251.000,59 euros (pasando de 1.084.000 euros a 1 de xaneiro de 2019 a 832.941,91 a 31 de decembro de 2020) e situándose no 24%, un nivel moi baixo de endebedamento se se ten ten conta que está permitido chegar ata o 75%. Por outra banda, hai que ter en conta que a maioría dos créditos que están asinados son coa Deputación de Pontevedra e non teñen intereses, polo que máis débeda é unha inversión que se pode pagar en cómodos prazos.

"Traballamos seguindo unha liña de xestión seria e responsable, na que os veciños de Ponte Caldelas e os seus intereses son a prioridade total e absoluta", indica Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas.