Noticias

Até este venres pódense presentar ás ofertas para a explotación da cafetería do Centro Interfederado


09 decembro 2019
Tui
Centro interfederado

O Concello de Tui sacou a licitación a explotación da cafetería do Centro Interfederado, situado na rúa Olímpicos Tudenses por un período de dous anos, prorrogables outros dous, cun prazo máximo de duración do contrato de catro anos. O canon mínimo anual será de 4.744,80 euros

O prazo de presentación de ofertas está aberto até este venres, 13 de decembro, ás 14 h no rexistro xeral de entrada do Concello. A apertura da oferta económica terá lugar o próximo martes, 17 de decembro, ás 9.30 h.