ORAL-Xestión tributaria

Aberto o prazo para o aboamento das Taxas e Prezos Públicos


24 xullo 2020

Desde o día 15 de xullo ata o 15 de setembro está aberto o prazo para o aboamento das taxas e prezos públicos en período voluntario. Facer o pagamento antes de esa data evitará o incremento do recibo en recargas e intereses de demora

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA