ORAL-Xestión tributaria

Aberto o prazo para o aboamento do IVTM 2021


15 abril 2021

Desde o 8 de abril ao 8 de xuño está aberto o prazo para o aboamento do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM 2021) en período voluntario. Pagar entre esas dúas datas evitará o incremento do recibo por recargas e xuros de demoras

Máis información/pagamento:

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA