ORAL-Xestión tributaria

Fin do período voluntario de pagamento das Taxas e Prezos Públicos


11 novembro 2020

O 16 de novembro remata o prazo para o aboamento das Taxas Municipais.  Facer o pagamento antes desa data evitará o incremento do recibo en recargas e intereses de demora.

 

Para máis información ou realizar o pagamento: en https://ovt.depo.gal, na nova aplicación para pagamento da Deputación de Pontevedra, escribíndonos a informacion.oral@depo.gal, chamándonos ao 886 211 4000 ou en calquera das nosa oficinas con CITA PREVIA

 

WEB ORAL: https://www.depo.gal/oral-xestion-tributaria-e-catastral

OVT: https://ovt.depo.gal

SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.depo.gal/citaprevia/

TELÉFONO: 886 211 420