ORAL-Xestión tributaria

Normas para cobranza e calendario de cobro de xuño a decembro


25 maio 2020

Hoxe foron publicadas no BOPPO as NORMAS PARA A COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CALENDARIO DE COBRO DE XUÑO A DECEMBRO DO EXERCICIO 2020, que poden consultarse no seguinte link:

Impostos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta  Data de cargo en conta  PLAN COVID-19 Data de cargo en conta Sistema especial de pago de IBI
IVTM 15 de xuño 3 de setembro 3 de setembro Día 5 de cada mes a partir do 5 de xullo ---
IBI 25 de xuño 5 de novembro 5 de outubro Día 5 de cada mes a partir do 5 de xullo 1er prazo 2º prazo
14 de agosto 2 de outubro
IAE 4 de setembro 16 de novembro 16 de novembro Día 5 de cada mes a partir do 5 de setembro ---
 
Tasas e prezos públicos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta 
1o cobro 6 de febrero 22 de xuño 6 de marzo
2º cobro 15 de xullo 15 de setembro 2 de setembro
3o cobro 16 de setembro 16 de novembro 2 de novembro
4º cobro 30 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

Máis información en: