ORAL-Xestión tributaria

Reapertura das oficinas do ORAL a partir do 1 de xuño


30 maio 2020

A partir do 1 de xuño volven estar abertas para a atención presencial todas as oficinas do ORAL EXCLUSIVAMENTE CON CITA PREVIA.

Desde o día 1 de xuño ábrese a posibilidade de solicitar CITA PREVIA para a atención presencial a través dos seguintes medios:

WEB ORAL: https://www.depo.gal/oral-xestion-tributaria-e-catastral

OVT: https://ovt.depo.gal/ovt/

SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.depo.gal/citaprevia/

TELÉFONO: 886 211 420