Plans e proxectos

En Ruta coa Depo

Nome do programa: En Ruta coa Depo 

Obxectivos: mellorar a participación, a convivencia e a cohesión social dos distintos colectivos sociais da provincia de Pontevedra

Destinatarios: entidades sociais da provincia de Pontevedra, outorgadas segundo esta orde:

  1. Entidades sociais inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS)
  2. Entidades sociais de colectivos con diversidade funcional
  3. Entidades sociais que presenten a súa solicitude de forma conxunta
  4. Entidades sociais non inscritas no RUEPSS

Actividades que se desenvolven: pasar un día coñecendo os lugares sinalados na ruta asignada cunha persoa do equipo de guías (inclúe o xantar e o transporte).

Medios: recursos humanos e materiais à a través dunha empresa especializada na materia

Tempo previsto para a súa consecución: cada ano desenvólvense os traballos de implantación e desenvolvemento do programa.

Enlace da web: https://www.depo.gal/web/en-ruta-coa-depo

Última modificación: luns, 21 outubro 2019