Proxectos europeos

DEPOAPICULTURA: A apicultura sostible como fonte de emprego rural

CONVOCATORIA: Programa EmpleaVerde 2018 (Fundación Biodiversidade)

 • Eixe: Crea
 • Temática: agricultura e gandería sostible (apicultura sostible)
 • Socios
 • Orzamento total
  • Achega da Deputación de Pontevedra: 22.159,41€
  • Achega da Deputación de Zaragoza: 11.480€
 • Cofinanciamento:  Fondo Social Europeo: 68.582,43€
 • Prazo de execución: 11 meses (dende o 1 de novembro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019)
 • Empresa redactora: AXIA C. G.
 • Webhttps://www.depo.gal/depoapicultura
 • http://www.dpz.es/
 • depo.gal
 • http://www.mapama.gob.es/es/
 • http://www.mapama.gob.es/es/
 • http://fundacion-biodiversidad.es/
 • http://www.mapama.gob.es/es/

Última modificación: mércores, 19 xuño 2019