Proxectos europeos

LABORA 2020

 • Eixe: eixe 2 do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE)
 • Temática: promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación
 • Socios: non existen
 • Orzamento total: 4.832.076,76 €
  • Achega da Deputación de Pontevedra: 966.415.35 €
  • Achega do fondo: 3.865.661,41 €
 • Cofinanciamento: 80 %
 • Prazo de execución: 2019 - 2021
 • Empresa redactora: Avansig SLL
 • Webhttps://www.depo.gal/labora-2020

Logos Fondo Social Europeo y MInisterio de Política Territorial y Función Pública

Última modificación: mércores, 19 xuño 2019