Proxectos europeos

SMART_MIÑO:
Estratexia de Cooperación Intelixente
Río Miño Transfronteirizo

INTERREG V-A (POCTEP)

1.ª convocatoria INTERREG V-A (POCTEP)

 • Eixo prioritario: 4. Avance da capacidade institucional e da eficiencia da Administración pública a través da cooperación transfronteiriza.
 • Obxectivo temático: 11. Mellora da capacidade institucional e da eficiencia da Administración pública.
 • Prioridade de investimento: 11.B. Promoción da cooperación xurídica e administrativa, así como a cooperación entre cidadanía e institucións.

Socios

Orzamento total: 942.022,47 €

 • Orzamento da Deputación de Pontevedra: 513.769,76 €
  • Achega da Deputación de Pontevedra: 128.442,44 €
  • Achega do FEDER (75 %): 385.327,32 €

Cofinanciamento: máximo de cofinanciamento do 75 % do FEDER

Prazo de execución: o proxecto desenvolverase entre o 1 de outubro de 2015 e o 31 de decembro de 2019

RESUMO DO PROXECTO

TÍTULO

SMART_MIÑO: Estratexia de Cooperación Intelixente Río Miño Transfronteirizo

DESCRICIÓN DO PROXECTO 

Afondar no nivel organizacional e de eficiencia do proceso de cooperación transfronteiriza a través dunha estrutura formal transfronteiriza debidamente constituída e preparada para os novos paradigmas da cooperación.

Actuacións

Actividade 1: Posta en marcha da Estratexia Transfronteiriza Miño 2020

 • Acción 1. Identificación e toma de contacto cos colectivos interesados (axentes locais, profesionais, sociais etc.)
 • Acción 2. Desenvolvemento de estratexias urbanas transfronteirizas
 • Acción 3. Elaboración da axenda estratéxica de todo o territorio transfronteirizo do Miño

Actividade 2: Dinamización de experiencias culturais conxuntas para achegar os axentes territoriais e involucrar as poboacións nos procesos de cooperación

 • Acción 1. Proxecto piloto: creación dun sistema de tesouros humanos vivos da fronteira
 • Acción 2. Proxecto piloto: celebración dun festival de música transfronteirizo
 • Acción 3. Foros transfronteirizos Cultura do Territorio

Actividade 3: Experiencias piloto de xestión conxunta da mobilidade urbana sustentable transfronteiriza

 • Acción 1. Desenvolvemento e implementación dun Plan urbano de mobilidade sustentable da área transfronteiriza
 • Acción 2. Posta en funcionamento dunha liña compartida de transporte público no eixo Vigo-Tui-Valença-Porto e avaliación da súa eficacia
 • Acción 3. Posta en marcha de mecanismos conxuntos de coordinación e medidas do Plan urbano de mobilidade sustentable da área transfronteiriza que faciliten o acceso universal aos eventos culturais da actividade 2

Actividade 4: Creación dunha estrutura de cooperación estable e un modelo de gobernanza transfronteirizo

 • Acción 1. Soporte e mantemento dun equipo interinstitucional e multidisciplinar conxunto
 • Acción 2. Lanzamento das accións da Estratexia Transfronteiriza Miño 2020
 • Acción 3. Creación dunha estrutura de cooperación e gobernanza transfronteiriza estable

Smart Miño