Xacementos galaico romanos

A Lanzada

A Lanzada
 • A Lanzada
 • A Lanzada
 • A Lanzada
 • Localidade
  Sanxenxo 42.4283958156, -8.874027617
 • Visita libre Si
 • Visita guiada Non
 • Estrutura visible Si
 • Temática
  COMERCIO NA ANTIGÜIDADE. DO MEDITERRÁNEO Ó ATLÁNTICO Este xacemento, que comezou a escavarse en 1952, achegou moitos datos para coñecer o mundo da Idade de Ferro no noroeste; quizais os máis importantes son os relativos ó comercio. Documéntanse materiais de varios puntos do Mediterráneo, desde a actual Palestina, pasando por Italia ou Tunisia. Isto permítenos comprender que o noroeste non era un "finisterre" senón que estaba mergullado nos circuítos comerciais do momento
 • De interése turístico
 • Situado na localidade costeira máis turística de Galicia, Sanxenxo
 • Próximo a numerosas praias co distintivo de bandeira azul, que certifica a gran calidade dos areais e os servizos existentes: A Lanzada, Montalvo, Baltar, Silgar, Caneliñas, Areas, Major...
 • Sanxenxo como punto de referencia prioritario para o turismo náutico-deportivo
 • Próximo ó Grove e á Illa da Toxa, como destino turístico de calidade (hotel balneario, campo de golf, casino…)
 • Máis información
 • É a primeira factoría de salgadura do noroeste Peninsular e un xacemento complexo ocupado desde o século IX a. C. ó XV d. C., onde se localizan un poboado, unha villae romana, unha necrópole tardorromana, unha fortificación medieval e unha ermida.
 • www.pousadas.depo.es

Localización