Creadoras

Neste espazo preséntanse case sesenta mulleres realizadoras nacidas ou vinculadas profesionalmente a Pontevedra, unha cifra que invita a unha fonda reflexión sobre as razóns da súa invisibilidade. Co termo "realizadora", "directora" ou "cineasta" englóbanse todas as mulleres que fan audiovisual, tanto se son curtas, longametraxes, documental, ficción, experimental, videoarte, vídeos musicais, spots ou programas para a televisión. O requisito é ter dirixido como mínimo unha produción que tivese estrea pública, nun cine, en televisión, en festivais ou en mostras específicas. A lista está aberta e seguirá a crecer a medida que se compilen novos datos de creadoras.

Os contidos da sección Creadoras son responsabilidade exclusiva das súas autoras