Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Interinidades

 

Convocatoria do programa "Unha Administración Dixital na Deputación de Pontevedra"

Esta convocatoria ten por obxecto o nomeamento de diverso persoal como funcionariado interino para a execución do programa de carácter temporal "Unha Administración Dixital na Deputación de Pontevedra", por razóns de urxencia e inaprazable necesidade:

  • Un ou unha asesora ou asesor xurídico, A1
  • Un ou unha técnica ou técnico económico-administrativo, A2
  • Cinco programadoras ou programadores de aplicacións informáticas, C1
  • Un ou unha técnica ou técnico en redes, C1

 

Procesos finalizados

Última modificación: venres, 10 xaneiro 2020