Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Interinidades

Convocatorias de procesos selectivos, para cubrir prazas cubrir interinamente prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral ou de programas de carácter temporal

Normas xerais a seguir para a celebración dos exercicios dos procesos selectivos convocados como consecuencia do novo escenario creado pola pandemia COVID-19 (pdf)

Convocatorias e tramitación en www.sede.depo.gal

Última modificación: martes, 03 novembro 2020