Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra

Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico

O Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico insírese no organigrama da Deputación de Pontevedra como natural desenvolvemento do Arquivo-Biblioteca, consecuencia da evolución e ampliación das funcións e actividades que, de forma específica, se levan a cabo nos campos documental e bibliográfico, co fin de difundir a información e a cultura.

  • Patrimonio Documental, que comprende dúas áreas de actuación:
    • Arquivo da Deputación
    • Patrimonio Documental Provincial
  • Patrimonio Bibliográfico, coas seccións de monografías xerais e de Galicia, hemeroteca, cartoteca, gravacións sonoras e fondos musicais, fondo gráfico e audiovisual.
  • Editorial

 

Arquivo Provincial
Rúa Padre Amoedo, 1
36001  Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 886 201 001
E-mail: arquivo@depo.es

Última modificación: martes, 07 xaneiro 2020