Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Deputación de Pontevedra

Prevención de Riscos Laborais

En aplicación da Lei de prevención de riscos laborais 31/1995, de 8 de novembro, a Deputación constitúe en abril de 2002 o Servizo de Prevención de Riscos Laborais, xa que se trata dunha empresa que conta con máis de 500 traballadores.

 • Asesorar e apoiar a empresa en función dos tipos de risco
 • Deseñar, implantar e aplicar o plan de prevención de riscos laborais que permita a integración da prevención na empresa
 • Avaliar os factores de risco que poidan afectar á seguridade e saúde dos traballadores
 • Planificar a actividade preventiva e determinar as prioridades para adoptar as medidas de prevención e vixiar a súa eficacia
 • Informar e formar os traballadores
 • Prestar os primeiros auxilios e os plans de emerxencia
 • Vixiar a saúde dos traballadores en relación cos riscos derivados do traballo
  

Actividades

Formación

 • Curso de Soldadura
 • Curso de Primeiros Auxilios. Nivel básico
 • Curso de Escola para o Lombo
 • Curso de Prevención de Riscos Laborais. Nivel básico
 • Curso de Riscos Psicosociais

Sanitarias

 • Recoñecemento médico anual
 • Campaña de vacinación antitetánica
 • Campaña de vacinación antigripal
  

 

Pazo provincial
Avenida de Montero Ríos, s/n
36071  Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 886 210 666
E-mail: riscoslaborais@depo.es

Última modificación: martes, 04 setembro 2018