Igualdade

Subvencións a concellos para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

A consecución da igualdade real e efectiva entre as mulleres e os homes en todos os ámbitos da vida social, política, económica e cultural e a loita contra a violencia de xénero constitúen unha das principais liñas estratéxicas de actuación da Deputación de Pontevedra impulsadas a través do Servizo de Igualdade.

Para levar a cabo estas liñas de acción a institución provincial considera que é necesaria a colaboración estreita cos concellos, por ser o nivel máis próximo á cidadanía e polo coñecemento que estes teñen da súa poboación, co fin de promover e realizar actuacións para conseguir unha sociedade máis xusta e igualitaria.

Estas subvencións teñen por obxecto regular o procedemento de concesión, execución e xustificación das subvencións dirixidas aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra que desenvolvan proxectos, programas e actividades para a igualdade entre mulleres e homes e para a loita contra a violencia machista

Subvencións concedidas 2020

Última modificación: xoves, 13 maio 2021