Igualdade

Subvencións a concellos para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

Convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O prazo para a presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO

2019

Última modificación: luns, 04 novembro 2019