Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións para o deporte náutico

Convocatoria de subvencións a entidades e clubs da provincia para o deporte náutico (remo, vela e piragüismo)

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal)

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

 

 

Última modificación: Thursday, 02 May 2019