Cultura

Subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais

Convocatoria de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación das bases no BOPPO e rematará o 8 de febreiro de 2019.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Última modificación: mércores, 09 xaneiro 2019