Cultura

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para apoiar o desenvolvemento de festivais musicais e de artes escénicas na provincia de Pontevedra

Estas teñen por obxecto regular as axudas para a organización de festivais ou certames musicais e teatrais de prestixio desenvolvidos na provincia de Pontevedra que dediquen unha especial atención á programación e á difusión da música e do teatro galegos, ademais doutras variantes artísticas, e que se levasen a cabo como mínimo en dúas edicións consecutivas nos tres últimos anos.

Establécense dúas modalidades de actuación

  • Modalidade de festivais de música
  • Modalidade de festivais de artes escénicas

Subvencións concedidas 2019

  • Maio (BOPPO 11/06/2019)

Última modificación: martes, 11 agosto 2020