Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

 • Musigal

  Musigal 2021

  Programa para favorecer a programación artística por parte dos concellos dirixido especificamente aos grupos e artistas profesionais de música

 • Pontegal 2019

  Pontegal

  Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

 • Programa de mantenimiento de los campos de fútbol

  Programa de mantemento dos campos de fútbol

  Co obxectivo de recuperar para o conxunto da cidadanía estes espazos de deporte e lecer, no ano 2017 a Deputación impulsa un programa de colaboración cos concellos

 • Patrimonio Histórico Cultural

  Subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural

  Convocatoria de subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural, dirixidas aos concellos

 • ESTRAEE

  ESTRAEE

  Proxecto orientado a poñer en marcha unha estratexia sustentable transfronteiriza para reforzar a separación e correcta xestión dos residuos de aparellos electrónicos (RAEE) entre a cidadanía

 • Reactivación

  Plan Reactivación

  Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e ABANCA para facilitar o acceso ao crédito

 • Plan Agrupado de Formación Continua

  Plan agrupado de formación continua

  Accións formativas para persoal da Deputación e os concellos da provincia de Pontevedra

 • Financiación y prestación de las ayudas básicas de emergencia

  Axudas extraordinarias. COVID

  Financiamento extraordinario con ocasión da declaración do estado de alarma co obxectivo de proporcionar asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes

 • Plan Concellos 2020

  Plan Concellos 2020

  Plan provincial de cooperación coas obras e servizos de competencia municipal

 • Exposición "d'PEDRA"

  Mostra "d'PEDRA"

  A Deputación de Pontevedra pon a disposición de todos os concellos da provincia esta exposición, composta por pezas de diversa temática