Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

Xestión para os concellos

 • Depotermal

  Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas

 • Musigal

  Musigal 2020

  Programa para favorecer a programación artística por parte dos concellos dirixido especificamente aos grupos e artistas profesionais de música

 • Pontegal 2019

  Pontegal

  Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

 • DEPORTE escolas

  DEPOrte Escolas 2019-2020

  Atletismo, baloncesto, balonmán, fútbol, judo, loita, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo son as actividades que se ofertan para os nenos e nenas de toda a provincia

 • Exposición "d'PEDRA"

  Mostra "d'PEDRA"

  A Deputación de Pontevedra pon a disposición de todos os concellos da provincia esta exposición, composta por pezas de diversa temática

 • Tecendo lazos

  Tecendo lazos

  O programa "Tecendo lazos" ten por finalidade desenvolver obradoiros entre distintas xeracións no eido do lecer para facilitar o intercambio de aprendizaxes e valores.

 • Desfibriladores

  Subvencións a entidades locais da provincia para entrega de desfibriladores

  Convocatoria de subvencións a entidades locais da provincia con poboación inferior a 20.000 habitantes para entrega de desfibriladores durante o exercicio 2019

 • Plan de aforos

  Plan de aforos

  Análise da intensidade media diaria (IMD) por parte de vehículos lixeiros e pesados, así como a súa velocidade nas estradas provinciais

 • O teu primeiro emprego

  Plan de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra "O teu primeiro emprego"

  Este plan ten por finalidade facilitarlles ás persoas tituladas universitarias e de ciclos superiores de formación profesional o acceso, dentro da provincia, a un primeiro emprego adecuado ao nivel de...

 • Subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio ...

  Investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servizos para concellos de menos de 20.000 habitantes