A Deputación de Pontevedra, no ámbito da xestión de residuos municipais, desempeña un papel fundamental na promoción de prácticas sostibles co fin de reducir o seu impacto ambiental. Así, ofrécelles aos concellos orientación no desenvolvemento das mellores estratexias para a xestión integral dos residuos municipais, desde a planificación e o deseño de programas de recollida separada ata o tratamento local dos biorresiduos, así como un servizo de vixilancia, inspección e control dos produtores de residuos domésticos e comerciais.
A Deputación tamén colabora na educación da cidadanía sobre a importancia de reducir e separar os diferentes residuos en orixe para a posterior reciclaxe, ao impulsar cambios de comportamento e hábitos máis sostibles. En conxunto, a institución contribúe significativamente á mellora da calidade ambiental, á conservación dos recursos naturais e ao benestar das comunidades locais.

PREGUNTAS FRECUENTES