#TRANSPARENCIA

Órganos colegiados


ORGANISMO REPRESENTANTES
COMISIÓN AUTONÓMICA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD DE LA CIRCULACIÓN Isabel Couselo Torres
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA Titular: Javier Tourís Romero
Suplente: Marcos Guisasola Padín
COMISIÓN GALLEGA DE PROTECCIÓN CIVIL Titular: José López Campos
Suplente: Alejandro Lórenzo Alonso
COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO DE GALICIA Isabel Couselo Torres
COMISIÓN TERRITORIAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO Titular: Marta Fernández-Tapias Núñez
Suplente: Rafael Domínguez Artime
COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMENTO DO CONVENIO GES Titular: José López Campos
Suplente: Alejandro Lorenzo Alonso
COMITÉ CAMELIA DE GALICIA Titular: Nava Castro Domínguez
Suplente: Javier Tourís Romero
COMITÉ PROVINCIAL DE CAZA Jorge Cubela López
COMITÉ PROVINCIAL DA CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Sandra Bastos Míguez
CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS E AUDIOVISUAIS DE GALICIA Titular: María Ramallo Vázquez
Suplente: Jorge Cubela López
CONSELLO PROVINCIAL DE SERVIZOS SOCIAIS Titular: Sandra Bastos Míguez
Suplente: María Ramallo Vázquez
CONSELLO REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA Titular: José López Campos
Suplente: Jorge Cubela López
CONSELLO TÉCNICO ASESOR DA MISIÓN BIOLÓXICA DE GALICIA Marcos Guisasola Padín
CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA DE PONTEVEDRA Rafael Domínguez Artime
CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA DE VIGO Marta Fernández-Tapias Núñez
CONSELLO REITOR AXENCIA TURISMO DE GALICIA Titular: Nava Castro Domínguez
Suplente: Javier Tourís Romero
CONSORCIO PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DAS COMARCAS DO DEZA, TABEIRÓS E TERRA DE MONTES 2 Titulares: José López Campos
e Alejandro Lorenzo Alonso
2 Suplentes: Javier Tourís Romero e Marcos Guisasola Padín
*No CONSELLO ASESOR os mesmos
CONSORCIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO 2 Titulares: José López Campos e Alejandro Lorenzo Alonso
2 Suplentes: Javier Tourís Romero e Marcos Guisasola Padín
*No CONSELLO ASESOR os mesmos
CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO Marta Fernández-Tapias Núñez
CLUB FINANCIERO DE VIGO, S.A. Marta Fernández-Tapias Núñez
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE Sandra Bastos Míguez
FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL “AFUNDACIÓN” Marta Fernández-Tapias Núñez
FUNDACIÓN LAXEIRO Marta Fernández-Tapias Núñez
FUNDACIÓN XOSÉ NEIRA VILAS José López Campos
INSTITUTO FEIRA DE VIGO (IFEVI) Marta Fernández-Tapias Núñez
MESA SEGURIDADE DO CAMIÑO Titular: Nava Castro Domínguez
Suplente: Javier Tourís Romero
PADROADO DA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Alejandro Lorenzo Alonso
PADROADO SEMANA VERDE DE GALICIA Jorge Cubela López
José López Campos
PADROADO DA “FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL” Roberto Álvarez Carrero
PADROADO DA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA José López Campos, Isabel Couselo Torres e Javier Tourís Romero
COMITÉ EXECUTIVO DA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA Isabel Couselo Torres
PADROADO DA FUNDACIÓN FEXDEGA Titular: Javier Tourís Romero
Suplente: Marcos Guisasola Padín
PADROADO MUNICIPAL “MONTE SANTA TEGRA” Roberto Álvarez Carrero
PADROADO MUSEO DO POBO GALEGO Jorge Cubela López
PADROADO DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Rafael Domínguez Artime
PADROADO DO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA Marta Fernandez-Tapias Núñez
SECCIÓN PRONVICIAL DO CONSELLO DE EMPADROAMENTO DO INE Titular: Jesús Vázquez Almuíña
Suplente: Alejandro Lorenzo Alonso
SOCIEDADE “CIDADE UNIVERSITARIA, S.A.” Alejandro Lorenzo Alonso
SOCIEDADE DE GARANTÍA RECÍPROCA DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA DE PONTEVEDRA E OURENSE (SOGARPO) Rafael Domínguez Artime
XESTUR GALICIA Rafael Domínguez Artime
XUNTA CONSULTIVA EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO Isabel Couselo Torres
XUNTA CONSULTIVA DO PARQUE NATURAL DO MONTE ALOIA Roberto Álvarez Carrero
XUNTA XERAL EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SA (TRAGSA) Jorge Cubela López
CONSELLO REITOR PORTOS DE GALICIA Marcos Guisasola Padín
GDR-13 CONDADO-PARADANTA Nava Castro Domínguez
GDR-14 BAIXO MIÑO Roberto Álvarez Carrero
GDR-15 PONTEVEDRA-MORRAZO Rafael Domínguez Artime
GDR-16 DEZA José López Campos
GDR-17 SALNÉS-ULLA-UMIA Isabel Couselo Torres

Enlaces de interés