#ADEPO

Mancomunidades

Provincia de Pontevedra


Mancomunidade para o servizo de vertedoiro de residuos sólidos urbanos dos concellos de Pontevedra e Sanxenxo
 • Municipios asociados:
  • Pontevedra
  • Sanxenxo
 • Obras e servizos:
  • Mantemento e explotación dun vertedoiro controlado de residuos sólidos urbanos
Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa
 • Municipios asociados:
  • Catoira
  • O Grove
  • Meaño
  • Meis
  • Ribadumia
  • Vilagarcía de Arousa
  • Vilanova de Arousa
 • Obras e servizos:
  • Matadoiro comarcal
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo
 • Municipios asociados:
  • Baiona
  • Fornelos de Montes
  • Gondomar
  • Nigrán
  • Pazos de Borbén
  • O Porriño
  • Redondela
  • Salceda de Caselas
  • Salvaterra de Miño
  • Soutomaior
  • Vigo
 • Obras e servizos:
  • Abastecemento de auga potable e saneamento
  • Acción cultural común a todos os concellos
  • Cooperación nos servizos de seguridade cidadá e coordinación da Policía local
  • Desenvolvemento dos servizos sociais
  • Fomento do desenvolvemento nos seguintes aspectos: turismo, vías de comunicación, infraestruturas e servizos, portos, acondicionamento do litoral, transportes, educación e seguridade cidadá
  • Loita contra a droga; asistencia e reinserción de persoas toxicómanas
  • Ordenación urbanística mediante o plan correspondente e redacción dun plan director de coordinación comarcal, de conformidade coa lexislación da Comunidade Autónoma
  • Prevención e extinción de incendios
  • Protección civil
  • Protección dos montes cos instrumentos e coas normas necesarias para este fin
  • Protección do medio ambiente
  • Recollida, transporte e tratamento de residuos sólidos urbanos, industriais e sanitarios
  • Transporte público en servizos urbanos e rurais
Mancomunidade de Concellos do Morrazo
 • Municipios asociados:
  • Bueu
  • Cangas
  • Marín
  • Moaña
 • Obras e servizos:
  • Acción social e sanidade
  • Creación dun conservatorio de música de grao medio
  • Parque de maquinaria
  • Potenciación da comarca
  • Promoción cultural e turística
  • Recollida e tratamento de residuos sólidos
Mancomunidade de Concellos do Val Miñor
 • Municipios asociados:
  • Baiona
  • Gondomar
  • Nigrán
 • Obras e servizos:
  • Abastecemento de auga
  • Asistencia social e drogodependencias
  • Limpeza de edificios públicos
  • Parque de maquinaria.
  • Promoción turística
  • Promoción e cooperación cultural e deportiva
  • Protección civil
  • Protección do medio ambiente
  • Radiodifusión
  • Recadación executiva
  • Recollida de cans vagabundos
  • Recollida e tratamento de residuos
  • Seguridade en lugares públicos
  • Vías públicas e infraestruturas de interese común
Mancomunidade de Terras de Deza
 • Municipios asociados:
  • Agolada
  • Lalín
  • Rodeiro
  • Silleda
  • Vila de Cruces
 • Obras e servizos:
  • Abastecemento e saneamento de auga
  • Conservación de estradas e camiños locais
  • Coordinación do ensino artístico e musical
  • Coordinación da planificación urbanística
  • Defensa e posta en valor do patrimonio histórico-artístico
  • Potenciación dun mercado comarcal gandeiro; fomento de feiras agrícolas e gandeiras e de produtos agropecuarios de calidade
  • Prevención e extinción de incendios e coordinación de protección civil
  • Promoción de solo industrial
  • Promoción do desenvolvemento económico, social e turístico
  • Protección do medio ambiente
  • Servizos sociais
  • Transporte público
  • Tratamento integral de todo tipo de residuos
Mancomunidade da Paradanta
 • Municipios asociados:
  • Arbo
  • A Cañiza
  • Covelo
  • Crecente
 • Obras e servizos:
  • Conservación de camiños veciñais
  • Conservación de infraestruturas e redes de servizos
  • Promoción deportivo-cultural
  • Recadación municipal de  arbitrios, impostos, recursos e taxas
  • Recollida de lixo
  • Rega de vías
  • Servizo contra incendios
  • Servizo de asesoramento técnico-urbanístico
Mancomunidade do Salnés
 • Municipios asociados:
  • Cambados
  • O Grove
  • A Illa de Arousa
  • Meaño
  • Meis
  • Ribadumia
  • Sanxenxo
  • Vilagarcía de Arousa
  • Vilanova de Arousa
 • Obras e servizos:
  • Coordinación de actividades culturais e deportivas
  • Execución directa ou xestión da execución da instalación das redes secundarias de abastecemento de augas e de eliminación de residuais
  • Estudo e informe de obras de infraestrutura
  • Avaliación de situacións e atención inmediata a persoas en risco de exclusión social e centro de información á muller
  • Xestión da execución das obras de instalación das redes xerais de abastecemento de augas e eliminación de residuais
  • Parque de maquinaria para obras en vías públicas
  • Potenciación do turismo na comarca
  • Prestación dos servizos de mantemento do abastecemento de auga e depuración de residuais
  • Recollida e protección de animais abandonados
  • Recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos
  • Uso eficiente e sustentable das tecnoloxías da información e as comunicacións
Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño
 • Municipios asociados:
  • A Guarda
  • Oia
  • O Rosal
  • Tomiño
  • Tui
 • Obras e servizos:
  • Abastecemento domiciliario de auga
  • Conservación e potenciación do patrimonio histórico-artístico
  • Depuración de augas residuais
  • Desenvolvemento de actividades culturais, deportivas e educativas
  • Desenvolvemento de actividades de promoción turística
  • Desenvolvemento de programas de atención social
  • Prevención e extinción de incendios
  • Programas de desenvolvemento rural
  • Protección civil
  • Protección do medio ambiente urbano
  • Recollida e tratamento de residuos sólidos
Mancomunidade Intermunicipal dos Vales do Ulla e Umia
 • Municipios asociados:
  • Caldas de Reis
  • Catoira
  • Cuntis
  • Moraña
  • Valga
 • Obras e servizos:
  • Consecución de solo industrial
  • Construción dun matadoiro
  • Creación dun servizo de coordinación de actividades culturais, deportivas e de formación ocupacional
  • Creación dun servizo de protección civil
  • Creación dun servizo de recollida de lixo
  • Creación e mantemento dun centro de benestar social
  • Creación e sostemento dun parque de maquinaria para obras en vías públicas
  • Xestións para a consecución de redes de saneamento de augas residuais
  • Xestión de equipos técnicos para a realización de estudos e proxectos
  • Xestión, execución e mantemento do servizo de abastecemento domiciliario de auga
  • Potenciación do turismo
Mancomunidade Terras de Pontevedra dos concellos de Pontevedra, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, Cotobade e Campo Lameiro
 • Municipios asociados:
  • Barro
  • Campo Lameiro
  • Cerdedo-Cotobade
  • Lama, A
  • Marín
  • Poio
  • Ponte Caldelas
  • Pontevedra
  • Vilaboa
 • Obras e servizos:
  • Fomento e promoción da actividade turística

Ligazóns de interese