#TRANSPARENCIA

Personal eventual de libre designación

Los cargos de libre designación no reciben importes devengados por asistencia a plenos o comisiones


PUESTO RETRIBUCIÓN ANUAL APELLIDOS, NOMBRE
GABINETE DE PRESIDENCIA 
Coordinador/a de régimen interno  65.060,75 € Montserrat María Otero Oitavén
Director/a del área de coordinación intermunicipal  61.000,00 € Javier Bas Corugeira
Director/a de comunicación  56.000,00 € Mario Nespereira Vale
Jefe/a de gabinete  40.500,00 € Patricia Agulla Carrera
Coordinador/a de proyectos  39.700,00 € Concepción Isolina Somoza Calviño
Asesor/a de prensa  32.000,00 € Sara Lorenzo Piñeiro
Asesor/a de prensa  32.000,00 € Manuel Eugenio Pousada Otero
VICEPRESIDENCIAS 
Jefe/a de Gabinete   54.000,00 € Juan Manuel Martínez Bouzón
Jefe/a de prensa Vicepresidente  45.000,00 € Elena María Pérez Rodríguez - Somoza
Asesor/a de prensa  45.000,00 € José Miguel Martín Peña
Jefe/a de prensa Vicepresidente  45.000,00 € Álvaro Rodiño Tomé
Administrativo/a  30.000,00 € Paula Losada Treviño
GRUPO PP 
Coordinador/a de comunicación  40.500,00 € Daniel Fernández Maïssa
Asesor/a de comunicación  36.000,00 € Ana  María Lijó Carballeda
Administrativo/a delegado/a  38.000,00 € Andrés Iglesias Rodríguez
GRUPO PSOE 
Administrativo/a (PSOE)  31.000,00 € María de los Milagros Lores Torres
Asesor/a (PSOE)  36.000,00 € Paula María Fernández Pena
GRUPO BNG 
Administrativo/a (BNG)  31.000,00 € Ana Belén Peralba Lorenzo
Asesor/a (BNG)  36.000,00 € María José Núñez Iglesias
Actualización anual