#ADEPUTACIÓNDEPONTEVEDRA

Descarga de documentos


Servizo Nome Formulario
Xenéricos Conta xustificativa
100.001 válida para todos os servizos, vertical
100.001 válida para todos os servizos, horizontal
100.001 Anexo da conta xustificativa
ORAL Recadación 893.011 Solicitude de domiciliación bancaria 893.012 Solicitude de devolución de ingresos 893.042 Solicitude para o plan personalizado de pagamentos
ORAL Guía de servizos tributarios  
Mobilidade Devolución de fianzas 456.002
Igualdade  Servicio de Teleasistencia Móbil (ATENPRO) Impresos para a solicitude de alta no servizo (.xls)
Igualdade Guía de comunicación inclusiva  
Cooperación Viveiros de empresas de Barro e Lalín 942.044 Anexo I. Modelo de presentación de solicitudes 942.B044 Anexo II. Memoria para o acceso aos viveiros de empresas de Barro e Lalín  942.C04f4 Anexo III. Modelo de solicitude de prórroga
Contratación Documentos xenéricos
  Certificación de obra cofinanciada 100.002 
  Certificación de obra (para cubrir a man) 100.003
  Certificación de obra (.xls) (para a realización de cálculos) 100.003
Contratación Certificacións de subministración 922.019 Acta de recepción de suministración
Cohesión Social Servizo de Teleasistencia Domiciliaria
  Modelo de solicitude individual de recoñecemento da existencia de obrigacións pendentes de pagamento a cargo das entidades locais  
Turismo Rías Baixas Uso de espazos comúns en Turismo Rías Baixas 843.009
Turismo Rías Baixas Uso de sala en Turismo Rías Baixas 843.024
  Acta de comprobación do replanteo 922.011