Consorcio Provincial de Pontevedra

para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento

Execución das competencias do servizo público de prevención, extinción de incendios e salvamento que se lles atribúen na lexislación vixente aos entes consorciados.
Integran o Consorcio a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra.
Constitúese de forma voluntaria e por un tempo indefinido. Ten a condición de entidade local non territorial con carácter administrativo e personalidade xurídica propia e independente das entidades que o compoñen, así como a capacidade para ocuparse do cumprimento dos seus fins estatutarios.

Cobertura municipios

54

Persoas atendidas

478.482

Recursos humanos

73

O Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento constitúese de forma voluntaria e por un tempo indefinido a través do Decreto 36/2011, de 17 de febreiro.

 • NIF: P-36000368
 • Teléfono: 986 804 100
 • Fax: 986 804 123
 • Correo electrónico: consorciobomberos@depo.gal
 • Sede administrativa
  • Deputación de Pontevedra
  • Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra

TRANSPARENCIA

ÓRGANOS DE GOBERNO
 • Pleno
  • Presidente: Luis López Diéguez, presidente da Deputación Provincial de Pontevedra
  • Vicepresidente: Santiago Villanueva Álvarez, director xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia
  • José Carlos López Campos, deputado provincial
  • Manuel Alejandro Lorenzo Alonso, deputado provincial
  • Agustín Reguera Ocampo , delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra
  • Ana Ortiz Álvarez, delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo
 • Presidencia e vicepresidencia
  • Presidente: Luis López Diéguez, presidente da Deputación Provincial de Pontevedra
  • Vicepresidente: Santiago Villanueva Álvarez, director xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia
 • Comisión especial de contas

Indemnizacións por asistencias previstas para os membros do Pleno nas Bases de execución do Orzamento 2018:

 • Pleno: 120,00 €
 • Comisión Especial de Contas: 90,00 €
 • Mesa de Contratación: 90,00 €

Liquidado ata a data: 0,00 €. Ningún dos membros dos órganos colexiados está a percibir as indemnizacións en ningún dos exercicios desde o inicio do mandato.

POSTOS DE TRABALLO
PATRIMONIO
 • Inmobles adscritos ao Consorcio
  • Parque de bombeiros de Ribadumia , situado na rúa da Pedra, 1, Polígono Industrial Cabanelas-Ribadumia (catastralmente figura a nome do Consorcio contra Incendios e Salvamento da Comarca do Salnés).
  • Parque de bombeiros de Vilagarcía de Arousa, situado na avda. Riveiro de Aguilar, Porto, Vilagarcía de Arousa (concesión administrativa de Portos do Estado dunha parcela ao Consorcio contra Incendios e Salvamento da Comarca do Salnés).
  • Parque de bombeiros do Porriño, situado no Polígono Industrial das Gándaras, O Porriño (Acordo do Pleno da Corporación do Concello do Porriño do 31/3/2005, polo que se aproba o compromiso de cesión da parcela de 3.570 m² no Polígono Industrial das Gándaras a favor da Deputación Provincial para a construción dun parque de bombeiros comarcal). A cesión realízase en pleno dominio, libre de cargas e condicionada á futura cesión da parcela polo SEPES ao Concello do Porriño. A parcela obxecto de cesión queda afectada á finalidade da construción dun parque de bombeiros comarcal e sometida ás estipulacións do artigo 111 do Regulamento de bens das corporacións locais.
  • Parque de bombeiros de Bueu, situado no Polígono Industrial de Castiñeiras, Bueu. Borrador de Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Bueu, Cangas e Moaña para a construción, equipamento e dotación de vehículos do Parque Comarcal de Bombeiros do Morrazo, polo que, entre outros, se establece o compromiso de que o Concello de Bueu achegue, con plena dispoñibilidade para o inmediato inicio das obras de construción do edificio do parque no terreo, unha superficie de 2.712 m², emprazado no parque empresarial de Castiñeiras.
 • Vehículos (para uso en intervencións en emerxencias)
  • Embarcación pneumática, marca Neuvisa, modelo AD-55 (O Porriño), matrícula VIN-5-1-10, matriculación o 17/6/2010. Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado e Louriña. Valoración en 2014: 7.384,55 €.
  • Autobomba nodriza pesada-BNP, marca Renault, modelo 22AVASD (O Porriño), matrícula 4775FRM, matriculación o 13/6/2007. Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado e Louriña. Valoración en 2014: 54.564,27 €.
  • Autobomba nodriza pesada-BUP, marca Man (O Porriño), matrícula 6055HVH, matriculación o 15/1/2014. Mantenimiento de Infraestructuras, S. A.  Valoración en 2014: 192.148,76 €.
  • Unidade NRBQ, marca Iveco, modelo Daily (O Porriño), matrícula 4736HGY, matriculación o 7/11/2011. Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado e Louriña. Valoración en 2014: 93.002,53 €.
  • Autobrazo articulado (ALA), marca Mercedes Benz, modelo 950.501 (O Porriño), matrícula 2385FRL, matriculación o 11/6/2007. Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado e Louriña. Valoración en 2014: 65.588,14 €.
  • Autobomba nodriza (NOD-13), marca Man, modelo 26414FNLC, matrícula 2512CBR, matriculación o 5/11/2002. Consorcio Comarcal do Salnés. Valoración en 2014: 10.100,91 €.
  • Remolque (Ribadumia), matrícula 7229DKG, matriculación en novembro de 2008. Valoración en 2014: 904,40 €.
  • Autobomba urbana lixeira (Bul-11), marca Mitsubishi, modelo L200, matrícula 6464CCB, matriculación o 25/11/2002. Consorcio comarcal do Salnés. Valoración en 2014: 3.063,26 €.
  •  Autobomba urbana pesada (BUP-12), marca Man, modelo 14284LAC, matrícula 2537CBR, matriculación o 5/11/2002. Consorcio Comarcal do Salnés. Valoración en 2014: 11.832,50 €.
  •  Autoescaleira automática (AEA-14), marca Man, modelo 15264LC, matrícula 9238BYX, matriculación o 16/8/2002. Consorcio Comarcal do Salnés. Valoración en 2014: 18.576,25 €.
  • Unidade de mando UMA (pick-up), marca Ford Ranger, matrícula 7229DKG, matriculación o 10/5/2005. Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. Valoración en 2014: 5.710,44 €.
  • Nissan Navara, matrícula 5351HXY, matriculación o 23/6/2014. Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. Valoración en 2014: 28.000,00 €.
  • Remolque NRBQ, marca Inba, matrícula R-1046-BBZ, matriculación o 6/11/2006. Valoración en 2014: 1.776,83 €.
  • Embarcación pneumática e remolque Narwahal HD-520 e motor fueraborda Yamaha 62e-b1/03. Consorcio provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. Valoración: 9.374,70 €.
  • Autobomba urbana pesada (BUP-25), marca Man, modelo 14.284LAC, matrícula 2524CBR, matriculación o 5/11/2002. Consorcio comarcal do Salnés. Valoración en 2014: 11.832,50 €.
  • Unidade de inmersión vehículo IVECO, modelo C35730, matrícula 0474DRY, matriculación o 27/10/2005. Consorcio Comarcal do Salnés. Valoración en 2014: 6.291,16 €.
  • Autobomba urbana lixeira (Bul-31) matrícula 7298CVX, (Bueu), matriculación o 12/5/2004. Deputación de Pontevedra. Valoración en 2014: 8.820,18 €.
  • Autobomba urbana lixeira (Bul-32) matrícula 8379FGK, (Bueu), matriculación o 4/10/2004. Consorcio contra Incendios e Salvamento do Morrazo. Valoración en 2014: 53.302,94 €.
  • Autobomba nodriza pesada (BNP-33), marca Man, Modelo 18285LC (Bueu), matrícula 6656CXY, matriculación o 7/7/2004. Deputación Provincial. Valoración en 2014: 24.237,58 €.
  • Autoescaleira automática (AEA-34), marca Mercedes Benz, modelo 1528F (Bueu), matrícula 7289CVX, matriculación o 12/5/2004. Deputación de Pontevedra. Valoración en 2014: 56.649,95.
  • Autobomba urbana lixeira, marca Scania, modelo P370 EURO 6 EGR+SCR DB4X2MNA, matrícula 9280JXL, matriculación o 15/3/2017. Consorcio Provincial de Pontevedra (parque de bombeiros Ribadumia/Vilagarcía de Arousa ). Valoración: 283.987,00 €.
  • Autobomba urbana lixeira, marca Scania, modelo P370 EURO 6 EGR+SCR DB4X2MNA, matrícula 9292JXL, matriculación o 15/3/2017. Consorcio Provincial de Pontevedra (parque de bombeiros Ribadumia/Vilagarcía de Arousa ). Valoración: 283.987,00 €.
  • Vehículo modelo VITARA GLE 1.6 DDIS 4 WD, marca SUZUKI, matrícula 2313KFT, matriculación o 30/11/2017. Consorcio Provincial de Pontevedra, para desprazamentos do xerente. Valoración: 21.600,00 €.
INFORMACIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA
MEMORIAS

INSTALACIÓNS

O consorcio Provincial de Bombeiros de Pontevedra conta con 4 parques: O Porriño, Bueu, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa

 • O Porriño
  • Xefe do parque: Gustavo Vázquez Fariña
  • Correo-e: consorcio.xefatura.baixomino@depo.gal
  • Dirección: Polígono industrial As Gándaras, parcela 37, 36400 O Porriño, Pontevedra
  • Emerxencias: 112
  • Xefe de Garda: 682 912 141
  • Xefe de Parque: 660 935 921
 • Bueu
  • Correo-e: consorcio.xefatura.morrazo@depo.gal
  • Dirección: Polígono Industrial de Castiñeiras, parcela 36, 36939 Bueu, Pontevedra
  • Emerxencias: 112
  • Xefe de Garda: 682 912 141
  • Xefe de Parque: 683 517 884
 • Ribadumia
  • Xefe do parque: David Padín Otero
  • Correo-e: consorcio.xefatura.salnes@depo.gal
  • Dirección: A Pedra, 1, 36636 Ribadumia, Pontevedra
  • Emerxencias: 112
  • Xefe de Garda: 682 912 141
  • Xefe de Parque: 660 527 104
 • Vilagarcía de Arousa
  • Correo-e: consorcio.xefatura.salnes@depo.gal
  • Dirección: Vía de Enlace, s/n, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra
  • Emerxencias: 112
  • Xefe de Garda: 682 912 141
  • Xefe de Parque: 660 527 104


Protexa o seu fogar

Tres de cada catro incendios no fogar son causados por neglixencias ou avarías técnicas

Consellos sobre os detectores de incendios no fogar

 

 • Ano de creación: 2011
 • Cobertura: 51 municipios
 • Persoas atendidas: 478.482 habitantes
 • Recursos humanos: 73 efectivos
 • Número de parques: 4
 • Vehículos: 17