IGLESIAS MOUGAN, JAVIER

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.400,00€ 1.200,00€ 1.400,00€ 5.000,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 950,00€ 3.325,00€
Total Suma: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 3.350,00€ 1.675,00€ 2.350,00€ 8.325,00€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19,00€ 67,00€ 251,25€ 352,50€ 689,75€
Total Resta: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19,00€ 67,00€ 251,25€ 352,50€ 689,75€
Total Líquido: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 931,00€ 3.283,00€ 1.423,75€ 1.997,50€ 7.635,25€