TOURIS ROMERO, JAVIER

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.106,40€ 3.106,40€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 800,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11.000,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.225,00€
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.935,38€ 4.919,23€ 4.919,23€ 5.010,43€ 4.943,23€ 23.727,50€
Total Suma: 2.275,00€ 2.275,00€ 2.275,00€ 3.150,00€ 2.675,00€ 1.275,00€ 875,00€ 4.410,38€ 5.869,23€ 4.919,23€ 5.010,43€ 8.049,63€ 43.058,90€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 477,75€ 477,75€ 477,75€ 661,50€ 561,75€ 267,75€ 183,75€ 999,39€ 1.352,27€ 1.033,04€ 1.038,08€ 1.690,42€ 9.221,20€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14,92€ 0,00€ 14,92€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 169,03€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 1.014,19€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 57,54€ 71,93€ 71,93€ 71,93€ 71,93€ 345,26€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,60€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 21,60€
CUOTA MEI(G14) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,60€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 21,60€
Total Resta: 477,75€ 477,75€ 477,75€ 661,50€ 561,75€ 267,75€ 183,75€ 1.233,16€ 1.644,49€ 1.325,26€ 1.345,22€ 1.982,64€ 10.638,77€
Total Líquido: 1.797,25€ 1.797,25€ 1.797,25€ 2.488,50€ 2.113,25€ 1.007,25€ 691,25€ 3.177,22€ 4.224,74€ 3.593,97€ 3.665,21€ 6.066,99€ 32.420,13€